10 resultaten
Educatie
1-daagse verdiepingstraining over de invloed van schuld en schaamte in de verwerking van schokkende gebeurtenissen
Overig
Educatie
Psychologische en theologische verdieping verbonden met de beroepspraktijk
Overig
Educatie
Professionele opvang en nazorg na een ingrijpende gebeurtenis op het werk helpt collega's sneller herstellen
Overig
Educatie
1-daagse training voor leidinggevenden die opvang en nazorg bieden aan medewerkers na ingrijpende gebeurtenissen op werk
Overig
Educatie
1-daagse verdiepingstraining voor de opvang van een groep collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt
Overig
Educatie
Voor iedereen die een rol vervult in de psychosociale ondersteuning aan getroffenen van rampen, crises of incidenten
Overig
Educatie
Voor professionals die tijdens hun werk te maken kunnen krijgen met grensoverschrijdend gedrag
Overig
Educatie
Hoe blijf je als zorgprofessional zelf in balans bij het inleven in de emoties en zorgen van een ander
Educatie
Grip krijgen op gevoelens van zorg, ongeduld en irritatie – ten aanzien van jezelf en van anderen
Overig
Educatie
Het delen van ervaringen rondom ingrijpende gebeurtenissen door hulpverleners