ARQ Centrum'45

Hoogspecialistische diagnostiek en behandeling

ARQ Centrum'45 is het landelijke expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Onze gespecialiseerde behandelaars helpen mensen en hun naasten zoveel mogelijk te herstellen. Voorop staat dat de kwaliteit van hun leven merkbaar verbetert.

ARQ Centrum’45 heeft het keurmerk TOPGGz, vanwege de hoog-specialistische functie en structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de organisatie. We werken volgens meerdere behandelmethodieken, therapievormen en de nieuwste inzichten en innovaties. Daarbij handelen we zoveel mogelijk volgens de GGZ Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen van Akwa GGZ. Voor iedere patiënt maken we een behandelvoorstel op maat.

Voor mensen met complexe psychotraumaklachten

We zijn er voor mensen met complexe psychotraumaklachten bij wie eerdere behandelingen niet hebben geleid tot verbetering of die om andere redenen niet elders terecht kunnen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die door hun werk getraumatiseerd zijn, zoals veteranen, politiemedewerkers, ambulancepersoneel, brandweerlieden en journalisten.

Daarnaast behandelen we slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden, vluchtelingen, kinderen, jeugdigen, gezinnen en slachtoffers van seksueel geweld. Ook behandelen wij mensen in de naaste omgeving van mensen met psychotraumaklachten.
 
Patiënten die wij ontvangen, hebben vaak een combinatie van psychische klachten of stoornissen, zoals depressie, angst, slaapproblemen, moeite met het omgaan met boosheid en verslavingsverschijnselen. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten. 

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is de meest bekende stoornis die kan ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis en heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren. Daarnaast zijn er vaak problemen binnen het gezin, op het werk, binnen relaties en in de sociale omgeving.

Diagnose en second opinion

Voordat de behandeling start, doen wij altijd een uitgebreide diagnose en bespreken deze met de patiënt. We bieden ook onafhankelijke diagnostiek voor verwijzers en second opinions voor particulieren. Een second opinion houdt in dat onze specialisten advies geven; we nemen de behandeling niet over.

Behandeling

In samenspraak met de patiënt komen we tot een definitief behandelplan, waarna de behandeling kan starten. De behandelingen vinden plaats op onze locaties in Diemen of Oegstgeest. We bieden individuele- en groepsgerichte behandelingen, vaak in combinatie en wisselend in intensiteit. Desgewenst behoort online therapie ook tot de mogelijkheden. In onze kliniek in Oegstgeest is een hoog-intensieve opname mogelijk, variërend van één week tot aan maximaal 8 maanden. Opname in de kliniek is mogelijk voor individuen en gezinnen. 
 
Er wordt gebruikgemaakt van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving, Quli, waar de patiënt de eigen zorginformatie kan inzien en mogelijk kan delen met bijvoorbeeld een naaste. Met e-health bieden wij zorg op afstand, onder andere door middel van online behandelmodules. Wij vinden het belangrijk om familie en naasten bij het onderzoek en de behandeling te betrekken. Immers, een trauma heb je nooit alleen. 

Consultatie en advies

We bieden advies en consultatie aan huisartsen en behandelaars van patiënten met psychotraumaklachten. Het gaat vaak over een lopende behandeling of over de complexiteit van een casus. Vragen kunnen ook gaan over het moment van doorverwijzen of over het vinden van de juiste behandelaar.

Onderzoek en kennisoverdracht 

Naast diagnostiek, behandeling en consultatie is wetenschappelijk onderzoek een belangrijke kerntaak van ARQ Centrum'45. Wetenschappelijk onderzoek vindt doorlopend plaats en leidt vaak tot publicaties in gerenommeerde nationale en internationale vakbladen. Onze samenwerking met universiteiten, subsidieverstrekkers en andere organisaties is hierin essentieel.  

ARQ Centrum'45 zoekt actief de verbinding op met andere partijen die zich bezighouden met psychotraumatologie. We stimuleren onze onderzoekers en promovendi om hun expertise te delen met andere professionals en in samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met ketenpartners. Door kennis en expertise met elkaar uit te wisselen wordt de vakkennis verrijkt en de zorg voor patiënten en cliënten geoptimaliseerd.

We bieden zorgprofessionals de mogelijkheid om zich bij ARQ verder te ontwikkelen door middel van opleidingsplaatsen en stages. Bekijk ons gehele vacatureaanbod.  

Samenwerkingsverband Netwerk Psychotrauma Nederland

In 2015 is het Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) opgericht, op initiatief van ARQ Centrum'45. Het doel van het samenwerkingsverband is om de kwaliteit van de psychotraumazorg in Nederland verder te verbeteren en samen te werken aan innovaties op dit terrein. Dit doen we onder andere door praktijkgerelateerd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en kennis over psychotrauma te bundelen en te delen. Daarnaast streven we ernaar om diagnostiek en behandeling van psychotrauma te uniformeren en zorgarrangementen voor specifieke doelgroepen te verzorgen.

De partners in NPN zijn:

Daarnaast werkt het NPN samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), de militaire GGZ en het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV). Meer weten over het NPN? Neem dan contact op met ARQ Centrum'45.

Behoefte aan consultatie?

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in direct contact met een van de ARQ-experts.

Patiënt verwijzen

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

arqcentrum45@arq.org

+31 715 191 500 (receptie Rijnzichtweg Oegstgeest)

088 330 56 99 (receptie Kasteellaan Oegstgeest)

020 840 76 40 (receptie Diemen)

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van trainingen, evenementen, behandelingen en overig nieuws? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief van ARQ Centrum'45.

Klachten

Heeft u een klacht over de diagnose of behandeling? Meld uw klacht en we zullen ons uiterste best doen om onze dienstverlening te verbeteren.