Steun ARQ fondsenwerving

Ondertitel

Doe mee en geef ook

ARQ is afhankelijk van donaties. Hiermee financieren we internationale projecten, innovatief onderzoek en steunen we patiënten met praktische zaken tijdens de behandeling. Zo dragen we bij aan een gezonde samenleving en een menswaardig bestaan. Wij vragen u om ons te helpen om anderen te helpen. U kunt dit op verschillende manieren doen:

Opsomming
Met een schenking met belastingvoordeel
Door ons op te nemen in uw testament
Met een éénmalige of terugkerende gift via de doneerbutton

Schenken met belastingvoordeel

U kunt eenvoudig schenken aan ARQ door periodiek te schenken. Dit is volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel en met een maximum van 250.000 per jaar. Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar aan een goed doel schenkt. Zo geeft u ons zekerheid om ons werk te kunnen doen. Stichting Vrienden van ARQ is de onderliggende stichting die de administratie van fondsenwerving voor ARQ afhandelt.  

Hoe werkt het?

Download de ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ op deze pagina. Vul de formulieren in en mail ze, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs van u én uw eventuele partner naar fondsenwerving@arq.org. U kunt de twee overeenkomsten en betalingsvolmachten ook uitprinten en invullen. Stuur de formulieren samen met uw legitimatiebewijs én dat van uw eventuele partner naar ARQ Fondsenwerving, Antwoordnummer 1116, 1110 VB  Diemen.

Schenken door nalaten

Het is ook mogelijk om na uw leven een bijdrage te leveren aan het werk van ARQ en daarmee bij te dragen aan een wereld waarin mensen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Waarom nalaten aan ARQ?

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum werkt al ruim vijftig jaar aan het minimaliseren van de impact van ingrijpende gebeurtenissen op mensen, organisaties en samenlevingen. Dat doen we nu en dat blijven we doen, ook voor toekomstige generaties. Daar is nu en in de toekomst geld voor nodig. Daarom is uw nalatenschap, groot of klein, belangrijk voor ARQ.

Hoe kunt u nalaten aan ARQ?

Wanneer u nalaat aan ARQ verloopt dat via de onderliggend Stichting Vrienden van ARQ.  U kunt op twee manieren nalaten:

  1. Door een erfstelling:
    U kunt ARQ via Stichting Vrienden van ARQ als mede-erfgenaam benoemen in uw testament. Op deze manier ontvangt ARQ een bepaald percentage van uw nalatenschap. 
  2. Via een legaat:
    U kunt ook een specifiek geldbedrag, nalaten. Dit legt u vast in uw testament. Zo kunt u familieleden als erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag  als legaat aan een goed doel nalaten.

Denkt u aan nalaten aan ARQ? Neem dan contact met ons op via fondsenwerving@arq.org. We bespreken graag de mogelijkheden.

Geef veerkracht, doneer nu!

En help ons om anderen te helpen.

Help ons helpen

Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil.

Liever zelf geld overmaken?

Dat kan ook, via rekeningnummer NL95 FVLB 022 66 02 044, t.n.v. Stichting Vrienden van ARQ. 

Neem direct contact op

Locatie