Opvang en Nazorg voor leidinggevenden

1-daagse training voor leidinggevenden die opvang en nazorg bieden aan medewerkers na ingrijpende gebeurtenissen op werk

Als leidinggevende voel je je verantwoordelijk voor de medewerkers. Zij moeten hun werk goed kunnen doen en zich er goed bij voelen. Wat te doen als een medewerker met een ingrijpende gebeurtenis in aanraking komt? 

Uit onderzoek weten we dat erkenning en waardering van de leidinggevende een belangrijke rol speelt bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. In deze training komt aan bod hoe deze rol ingevuld kan worden en hoe het natuurlijke verwerkingsproces van de medewerker(s) wordt ondersteund. In de training worden theorie, oefeningen en praktijksimulaties met een acteur met elkaar afgewisseld. De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden (2012, ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises) vormt de basis van de training en kan goed worden toegepast voor andere organisaties en doelgroepen.

Na deze training weet u:

 • Wat een getroffen medewerker doormaakt tijdens en na een ingrijpende gebeurtenis
 • Hoe een ingrijpende gebeurtenis in de eerste weken wordt verwerkt en wat daarin verschillende reacties kunnen zijn
 • Wat de basis is van het verlenen van effectieve opvang en nazorg volgens de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden
 • Wat uw taken en verantwoordelijkheden als leidinggevende zijn binnen het opvang- en nazorgprotocol van de organisatie
 • Hoe om te gaan met de dilemma’s die u als leidinggevende kunt tegenkomen: aan de ene kant een steunende collega willen zijn die zonder oordeel luistert naar de getroffene, maar aan de andere kant als leidinggevende de situatie en het handelen van de medewerker moet evalueren
   

Na deze training kunt u:

 • Een eerste (acuut) opvanggesprek voeren met een getroffen medewerker
 • Op gepaste afstand het natuurlijk herstel van een getroffen medewerker monitoren
 • De benodigde informatie aan betrokkenen verstrekken (o.a. psycho-informatie)
 • Problemen bij de verwerking herkennen
 • Het nazorgtraject met de juiste timing overdragen aan het opvangteam

Voorbereiding 

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training volgt er via de mail een uitnodiging met praktische informatie. Er is geen voorbereiding voor deze training nodig. Ook hoeft er geen literatuur te worden aangeschaft.

Podcast De BOTcast

Wilt u alvast een voorproefje van de training? In podcast De BOTcast van het bedrijfsopvangteam (BOT) van Pluryn hoort u wat de rol van de leidinggevende is, leert u wat u kunt doen en welke impact dit heeft. Deze podcast is gemaakt door Pluryn in samenwerking met
ARQ IVP

Aanbieder

Aanbieder

Locatie

Kosten

Kosten

€ 495,- per deelnemer

 • open inschrijving
 • vrij van btw
 • inclusief catering
 • inclusief handouts

Interesse in een incompany training?

Team Training & Advies

020 840 76 00
training@arq.org

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers

Maximaal 10 deelnemers per groep