Stichting Pelita

Voor ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië

Stichting Pelita zet zich vanaf 1947 in voor ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië. De stichting is partner van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Nederland kent naar schatting twee miljoen mensen die op een of andere manier een binding hebben met Nederlands-Indië. Vanaf 1947 zet Stichting Pelita zich in voor oorlogsgetroffenen uit de voormalige kolonie en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een professionele welzijnsinstelling, gericht op passende zorg en welzijn voor deze ouderen. Inmiddels werkt Stichting Pelita ook voor de naoorlogse generaties omdat de gevolgen van oorlogstrauma’s en -ervaringen ook voor hen voelbaar zijn. 

Stichting Pelita ontwikkelde verschillende diensten en programma’s die goed aansluiten bij de specifieke behoeften en achtergronden van deze ouderen. Stichting Pelita stelt haar kennis ook graag ter beschikking aan organisaties en instellingen die hun producten en diensten beter willen laten aansluiten bij mensen met een andere culturele en historische achtergrond.

Meer weten over Stichting Pelita?

Locatie