3MDR: een innovatieve traumabehandeling

Combinatie van imaginaire exposure en EMDR

3MDR is een innovatieve vorm van psychotherapie om hardnekkige PTSS-klachten te verminderen. Bij ARQ komt 3MDR vaak aan bod wanneer eerdere behandelingen niet hebben gewerkt. Patiënten ervaren de behandeling als intensief en confronterend, maar ook dat het kan leiden tot vermindering van langer bestaande PTSS-klachten.

3MDR is ontwikkeld door het Militair Revalidatie Centrum, in samenwerking met ARQ Centrum’45. De patiënt gaat de confrontatie aan met de meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen door een combinatie van virtual reality exposure met beelden en muziek, afleidende stimuli en beweging. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat patiënten de behandeling als intensief en confronterend ervaren, maar dat het kan leiden tot vermindering van langer bestaande PTSS-klachten. Daarnaast konden patiënten zich weer meer (positieve) momenten uit hun leven herinneren.

Voor wie is 3MDR? 

Op dit moment zet ARQ Centrum'45 3MDR alleen in bij patiënten waarbij eerdere traumabehandelingen niet of nauwelijks tot vermindering van de klachten hebben geleid. 3MDR wordt op dit moment nog vooral toegepast bij veteranen. Veteranen met PTSS hebben soms onvoldoende baat bij de gebruikelijke traumabehandelingen, zoals imaginaire exposure of EMDR. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals vermijding om de confrontatie met het verleden aan te gaan. Dit kan de behandeling van PTSS in de weg staan. Onder andere door de visuele confrontatie met de uitvergrote beelden en het lopen tijdens de behandeling, helpt 3MDR om deze vermijding te doorbreken.

Wat houdt 3MDR in?

3MDR staat voor Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van visuele, auditieve en fysieke elementen. De patiënt wordt via beeld en geluid teruggebracht naar de ingrijpende gebeurtenis. Het beeld wordt getoond op grote schermen en bestaat meestal uit eigen foto’s van meegemaakte gebeurtenissen. De patiënt loopt op een loopband en blijft tegelijkertijd naar het scherm kijken. De behandelaar begeleidt de patiënt hierbij.

3MDR lijkt in werking op een combinatie van imaginaire exposure en EMDR: de patiënt wordt blootgesteld aan de ingrijpende gebeurtenis en voert tegelijkertijd een afleidende taak uit. Hierdoor neemt de spanning gaandeweg af.

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.