Impact Magazine

Ondertitel

Over psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen

Rampen, crisis, oorlog en geweld hebben psychosociale gevolgen voor mens en maatschappij. In Impact Magazine staat de doorwerking van dergelijke schokkende gebeurtenissen centraal. Met inzichten vanuit uiteenlopende disciplines maakt Impact Magazine deze thematiek voor een breed publiek toegankelijk. Hiermee bevindt Impact Magazine zich op het kruispunt van de psychologie, geschiedenis en hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Impact Magazine focust zich op een brede groep professionals met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook de doorwerking van oorlog, vervolging en geweld. Vanwege de opgebouwde expertise sinds 1945 op het gebied van zorg aan oorlogsgetroffenen, besteedt Impact Magazine ook veel aandacht aan de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog, en hoe deze lessen te vertalen zijn naar hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.

Impact Magazine wordt uitgegeven door ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

Redactie

Hoofdredacteur
Nienke Smit

Redactiecoördinator en beeldredacteur
Marleen van de Ven

Eindredactie
Bart Nauta
Lucia Hoenselaars
Arjen van Lil

Redactieraad
Ingrid van Assouw
Lonneke Lenferink
Annemiek Gringold
Tine Molendijk

Omslag Impact Magazine 2024 editie 2

Abonneren op Impact Magazine

Impact Magazine verschijnt vier keer per jaar in print. Een jaarabonnement op Impact Magazine kost € 27,50

Locatie