Collegiale ondersteuning inrichten

Advies over collegiale ondersteuning, opzetten van een bedrijfsopvangteam (BOT) en selectiegesprekken

Collegiale ondersteuning biedt getroffen collega's na een ingrijpende gebeurtenis opvang en nazorg aan. ARQ IVP adviseert organisaties over het belang van collegiale ondersteuning, het opzetten van een bedrijfsopvangteam en helpt met de werving en selectie van collegiaal ondersteuners.  

Mensen zijn van nature veerkrachtig in het hanteren van stress en in het herstellen van ingrijpende gebeurtenissen. Het overgrote deel van de medewerkers herstelt op eigen kracht met erkenning en sociale steun als basis. Als deze basis - naast het thuisfront - wordt geboden door collega's en leidinggevenden, blijkt dit vaak al voldoende voor herstel.

Voor professionals met een hoog-risico beroep is het belangrijk dat er binnen de organisatie een opvang- en nazorgstructuur is ingericht. Expliciete collegiale ondersteuning via een bedrijfsopvangteam (BOT) biedt gestructureerde en doelgerichte ondersteuning. Het gaat om activiteiten met als doel:

  • de getroffen collega te ondersteunen en zijn/haar verhaal te laten doen
  • informatie te geven over de verwerkingsreacties (psycho-educatie)
  • het op afstand volgen van het verwerkingsproces (signaleren en monitoren)
  • indien nodig door te verwijzen naar externe personeelszorg en/of professionele hulpverlening

Opzetten van een bedrijfsopvangteam (BOT)

ARQ IVP, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, is expert in het inrichten van opvang- en nazorgstructuren en in het trainen van collegiaal opvangteams. Wij hebben als doelstelling om werknemers en organisaties optimaal voor te bereiden, bekwaam te maken en te houden in de omgang met ingrijpende gebeurtenissen. Zo willen wij organisaties zo zelfredzaam mogelijk maken en de negatieve impact van ingrijpende gebeurtenissen en het langdurig werken onder stressvolle omstandigheden minimaliseren. Als het beleid rond opvang en nazorg goed is ingericht en de bijbehorende vaardigheden goed zijn geoefend, komt dat ten goede aan:

  • het persoonlijke welzijn van de individuele medewerker
  • het werkplezier, de kwaliteit en sociale veiligheid van het team 
  • de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en daarmee aan het minimaliseren van kosten door uitval of verzuim voor de organisatie

Selectiegesprekken collegiaal ondersteuner 

Effectieve collegiale ondersteuning en het waarborgen van de kwaliteit van een bedrijfsopvangteam (BOT) start met professionele werving en selectie van collegiaal ondersteuners voor het BOT. Lid zijn van het BOT is een neventaak met een aantal belangrijke verantwoordelijkheden. Tijdens selectiegesprekken met kandidaten wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de omschreven selectiecriteria en bijbehorende competenties. ARQ IVP wordt door opdrachtgevers regelmatig betrokken bij de selectiegesprekken en de samenstelling van het BOT.

Neem direct contact op

Team Training & Advies

020 840 76 00
training@arq.org

Aanbieder

Aanbieder