Tweede Wereldoorlog

Ondertitel

De nasleep van WO2 op individu en samenleving

De effecten van de Tweede Wereldoorlog zijn nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen, zowel voor de eerste generatie oorlogsgetroffenen als voor hun partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden.

Inmiddels is er veel kennis opgedaan over de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog op de Nederlandse samenleving. Zoals onder meer over zorg aan en welzijn van oorlogsgetroffenen van WO2, de intergenerationele doorwerking van oorlog, de impact en betekenis van herdenken en herinneren, en de psychosociale impact van daderschap.
 

  • ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vertaalt deze opgedane kennis naar vraagstukken van nu door middel van beleidsonderzoek, publieksgerichte ondersteuning van getroffenen en kennisverspreiding.   
     
  • Het Expertiseteam WO2 van ARQ Centrum'45 heeft een gespecialiseerd behandelaanbod om zowel oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog als hun kinderen (en kleinkinderen) effectief te ondersteunen in hun herstel. Zowel individueel als in groepsverband.

 


In 2023 wordt uitgebreid stil gestaan bij het thema 'Leven met Oorlog'.
Dit themajaar staat in het teken van de impact van (de Tweede Wereld)oorlog op individuen, families en op de samenleving.
Een jaar lang vormt ‘Leven met oorlog’ de rode draad door alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten aangaande de Tweede Wereldoorlog. De organiserende instanties ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Oorlogsgravenstichting geven daaraan ieder hun eigen invulling.
Op donderdag 2 november 2023 is tijdens het Congres ‘Leven met oorlog’ het gelijknamige themajaar officieel afgesloten.


Top 3 lopende projecten van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld:

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Locatie

Literatuur vinden?

De ARQ-bibliotheek heeft twee collecties die u zelf online kunt raadplegen: de ARQ Catalogus en de kennisbank Psychotraumanet.

Daarnaast beheert zij de thema’s Ouder worden met oorlog en Naoorlogse generaties WO2

Een training volgen?

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld biedt twee workshops aan:
Emoties en WO2 en 
Sterven met de oorlog