Toolkit nazorg grof en extreem geweld

Handvatten voor hulpverleners als voorbereiding op een terroristische aanslag en ander extreem geweld

Wat doet een terroristische aanslag of een andere extreem gewelddadige gebeurtenis met u en uw collega’s? De psychosociale gevolgen van zo’n incident kunnen namelijk heel groot zijn. Als hulpverlener, crisisprofessional of leidinggevende wilt u zich hier goed op voorbereiden. Deze toolkit helpt u daarbij.

De Toolkit nazorg grof en extreem geweld biedt handvatten voor psychosociale ondersteuning in de fase voorafgaand aan, tijdens en na het incident. De toolkit is gemaakt door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). In de toolkit vindt u informatie, verhalen, kaders en instrumenten. Deze zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
 

 1. Psychosociale impact
  U krijgt inzicht in de psychosociale gevolgen van grof en extreem geweld voor hulpverleners en crisisprofessionals.
   
 2. Voorbereiding
  U leert wat u kunt doen om te voorzien in de behoeften van hulpverleners en crisisprofessionals na een incident met grof en extreem geweld.
   
 3. Opvang en nazorg
  U krijgt handelingsperspectief voor opvang en nazorg van hulpverleners en crisisprofessionals. Dat hebben zij nodig na hun inzet bij een incident met grof en extreem geweld.  

Wie kunnen de toolkit gebruiken?

Deze toolkit is bedoeld voor medewerkers die zorg bieden aan hulpverleners en crisisprofessionals na een incident met grof en extreem geweld. De toolkit is ook bestemd voor leidinggevenden. U kunt denken aan organisaties als:

 • politie
 • ambulance
 • brandweer
 • GGD GHOR Nederland
 • Defensie
 • veiligheidsregio's
 • gemeenten

Met dank aan

Deze toolkit is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s en in samenwerking met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.