EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Traumabehandeling waarbij herinneringen hun emotionele lading verliezen

ARQ Centrum'45 biedt EMDR, een individuele behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat na EMDR-behandeling de klachten afnemen of verdwijnen.

Tijdens de EMDR-behandeling neemt de patiënt of cliënt de ingrijpende gebeurtenis in gedachten en richt zich daarbij op het beeld dat nog de meeste spanning oproept. Tegelijkertijd biedt de behandelaar een sterk afleidende taak aan, waardoor de levendigheid en lading van het traumatische beeld afneemt. Herinneringen verliezen hun emotionele lading. Het wordt gemakkelijker voor de patiënt of cliënt om aan de ingrijpende gebeurtenis terug te denken zonder van slag te raken.

Voor wie is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is geschikt voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Ook bij ernstige chronische PTSS blijkt EMDR vaak effectief te zijn. Tijdens de intake wordt gekeken naar de oorzaak en achtergrond van de klachten. Als een traumagerichte behandeling nodig is, kan EMDR worden ingezet. EMDR is ook geschikt voor kinderen. Als een kind nog te jong is om zelf te vertellen wat er is gebeurd, kunnen de ouders het verhaal opschrijven en voorlezen tijdens de behandeling. 

Wat houdt EMDR in?

De patiënt of cliënt denkt terug aan de schokkende gebeurtenis. Daarbij wordt ingezoomd op een beeld uit de herinnering dat nog de meeste spanning oproept. Hierdoor wordt de herinnering aan de ingrijpende gebeurtenis naar het werkgeheugen gehaald. Tegelijkertijd wordt het werkgeheugen belast met een afleidende taak. Dit zijn bijvoorbeeld handbewegingen, tikjes of een bewegende lichtbalk. Vaak brengt dit een stroom aan gedachten en beelden op gang. Ook kunnen er lichamelijke sensaties en gevoelens opspelen. De behandelaar vraagt wat er in de patiënt of cliënt opkomt.

Wat is het effect van EMDR?

De dubbele belasting van het werkgeheugen zorgt ervoor dat de levendigheid van de herinnering afneemt. Hierdoor kan er een andere betekenis aan de gebeurtenis worden gegeven. De herinnering wordt met minder spanning opgeslagen in het langetermijngeheugen. Na de behandeling is er ruimte ontstaan voor nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld: 'het was niet mijn schuld'.  

Na een sessie kan de patiënt of cliënt een paar dagen meer last hebben van de herinnering aan de ingrijpende gebeurtenis. Op den duur nemen de klachten juist af en ontstaat er een nieuw evenwicht.

Hoelang duurt EMDR?

Sessies duren 45 tot 90 minuten en worden minimaal wekelijks ingepland. Hoeveel sessies nodig zijn, varieert sterk. Soms zijn mensen na enkele sessies voldoende geholpen. Bij complexere problematiek kunnen er meer sessies nodig zijn.

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder