Ondersteunende gesprekken

Sparren met een psycholoog als je op het werk onder hoge druk staat

Medewerkers in het publieke domein voeren hun werk steeds vaker uit onder uitdagende omstandigheden. Om goed in staat te blijven met de druk en de gevolgen hiervan om te gaan, kunnen gesprekken met een psycholoog van ARQ helpen.

Medewerkers in het publieke domein staan soms onder grote druk doordat ze werken met impactvolle zaken die te maken hebben met bedreiging, druk vanuit de media of andere belastende situaties. Ondersteunende gesprekken met de psychologen van ARQ IVP zijn maatwerk. Het kan gaan om één of meerdere gesprekken. Ze vinden plaats op een locatie van uw keuze of online. Uw medewerker kan ze zowel preventief als reactief voeren, in aanloop naar een belastende situatie of erna.

Over weerbaarheid en stress

We gaan in het gesprek na hoe het gaat, welke stressreacties of eventuele klachten er zijn en waar iemand energie uit haalt. We besteden aandacht aan weerbaarheid  en de manier waarop iemand op stress reageert. Ook hebben we oog voor de werkomgeving en organisatiecultuur. Uw medewerker krijgt praktische adviezen om goed om te gaan met de druk en gevolgen van de situatie en eventuele disbalans die dit veroorzaakt.

Persoonlijke effectiviteit

Onze psychologen zijn stevige gesprekspartners. Ze hebben veel ervaring in de ondersteuning van medewerkers van organisaties in het publieke domein en kennen uw werkveld. De gesprekken dragen bij aan de persoonlijke effectiviteit en weerbaarheid van uw medewerkers.

Voor wie?

De ondersteunende gesprekken zijn voor professionals die in hun werk in de schijnwerpers staan en zowel intern als extern veel verantwoordelijkheid hebben. We bieden deze gesprekken met name voor:

  • Bedreigde mensen met een publieke functie
  • Professionals die veel te maken hebben met impactvolle zaken of belastende werksituaties

Neem direct contact op

Wilt u een gesprek aanvragen voor uw medewerker of meer weten, neem dan contact met ons op via:

hulpverlening@arq.org
020 840 76 20

Aanbieder

Aanbieder