ARQ-essay

Ondertitel

Meer lezen over actuele thema’s met psychosociale impact

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum geeft met regelmaat een essay uit waarin een actueel maatschappelijk vraagstuk aan bod komt dat raakt aan het werk van ARQ. De essays bieden volop stof tot nadenken en zijn gratis te downloaden. 

Vanuit onze expertise in rampen en crises werkt ARQ samen met uiteenlopende deskundigen om informatie te verzamelen en bundelen in diverse publicaties. Het ARQ-essay heeft als onderwerp een wisselend actueel maatschappelijk vraagstuk met impact op het psychosociaal welzijn. Doel van het essay is niet alleen om informatie te bieden, maar ook om eens met een andere blik naar het onderwerp te kijken. Het essay wordt naar onze relaties gestuurd en kan gratis gedownload worden. 

 

De vlieg, de spin en het universum; Essays over vergeten getroffenen
ARQ-essay 2024

In dit essay heeft klinisch psycholoog Jackie June ter Heide op meerdere manieren beschreven hoe belangrijk het is om getroffenen te herinneren: want er moet een plaats zijn waar al het lijden, groot en klein, gezien of ongezien, wordt vastgelegd en nooit vergeten. Het essay is in twee talen beschikbaar, Nederlands en Engels. 

Samen uit de ongetemde crisis; Goede zorg in de schaduw van corona 
ARQ-essay 2021 

De coronacrisis mag met recht een wilde crisis worden genoemd. Deze crisis raakt ieder individu en iedere sector in de samenleving en het beloop is moeilijk voorspelbaar. Wij maken ons zorgen over de mentale gevolgen van de coronacrisis. Daarom zoeken we samen met onze partners naar dialoog in de samenleving. Auteurs Marleen Kraaij-Dirkzwager, Joris Haagen en Michel Dückers willen bijdragen aan een samenhangende visie op de psychosociale impact van de coronacrisis met het ARQ-essay ‘Samen uit de ongetemde crisis; Goede zorg in de schaduw van corona’.

De tweede minuut stilte  
ARQ-essay 2020 

Op 4 mei staan we twee minuten stil bij De Tweede Wereldoorlog en herdenken we de getroffenen. Maar waarom zijn we eigenlijk twee minuten stil en niet één of drie? En wat doet dat herdenken met onszelf en met onze naasten? Historicus Ilse Raaijmakers en psycholoog Bertine Mitima-Verloop beschrijven de oorsprong, ontwikkeling en het effect van dit oude herdenkingsritueel in het ARQ-essay ‘De tweede minuut stilte’.