Kind & Gezin en trauma

Ondertitel

Psychotraumazorg voor kinderen van 0 - 23 jaar

Sommige kinderen maken al op jonge leeftijd schokkende gebeurtenissen mee die kunnen leiden tot ernstige lichamelijke klachten en problemen. Als het niet lukt om deze gebeurtenissen op eigen kracht te verwerken, dan kan professionele hulp nodig zijn. ARQ biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen van 0-23 jaar.

Ingrijpende gebeurtenissen zoals mishandeling, ernstige ziekte, (seksueel) misbruik, oorlog of een andere vorm van geweld, kunnen bij kinderen leiden tot lichamelijke klachten en problemen op het gebied van emoties, cognities, gedrag en ontwikkeling. In sommigen gevallen betreft het intergenerationele klachten, waarbij de traumatische ervaringen van (een van) de ouders zo een impact hebben gehad op het kind of de jongere, dat deze hierdoor klachten heeft ontwikkeld.

 

Psychische klachten 

Kinderen, die bij ARQ Centrum'45 – onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – in behandeling komen, kunnen verschillende traumagerelateerde klachten hebben, zoals:

  • Angstig zijn en heftig reageren op gebeurtenissen, geuren of geluiden die aan de schokkende gebeurtenissen doen denken.
  • Nachtmerries
  • Terugval in ontwikkeling, bijvoorbeeld bedplassen 
  • Negatief over zichzelf praten of zichzelf overal de schuld van geven 
  • Opeens heel prikkelbaar zijn en in woede uitbarsten; gedragsproblemen hebben. 
  • Concentratieproblemen hebben en hele wisselende school- of werkprestaties
  • Bepaalde gespreksonderwerpen, plaatsen of situaties uit de weg gaan.  

 

Diagnostiek en behandeling 

Kinderen en gezinnen kunnen bij ARQ Centrum’45 terecht voor individuele behandeling of gezinsbehandeling. Als een kind of jongere naar ARQ Centrum’45 wordt verwezen, wordt er gestart met diagnostiek. Daarna stellen we, samen met het kind of jongere en/of ouders, vast wat het doel van de behandeling is. Op basis daarvan maken we een behandelplan. Het systeem, oftewel het gezin of de directe naasten, wordt altijd intensief bij de behandeling betrokken. 

 

1. Individuele behandeling (polikliniek)

ARQ Centrum'45 biedt voor kinderen en jongeren traumagerichte behandeling. Denk bijvoorbeeld aan toepassing van EMDR bij kinderen, Narratieve Exposure Therapie voor KinderenTraumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TF-CGT) en Schrijftherapie. Ook bieden we ouderbegeleiding.

2. Gezinsbehandeling (polikliniek)

Gezinnen kunnen deelnemen aan de volgende vormen van behandeling:

  • Multi-Family Therapy (MFT): dit is een combinatie van systeem- en groepstherapie, waarbij verschillende echtparen of gezinnen elkaar helpen om verandering en verbetering te bereiken. Gezinsleden leren onder andere om dingen te bekijken vanuit de ogen van de ander. Uiteindelijk neemt de onderlinge steun toe. Deze behandeling is poliklinisch en wordt in verschillende varianten aangeboden, afhankelijk van de problematiek binnen het gezin en de leeftijd van de kinderen.
  • Infant Mental Health (IMH) / Multi Family Therapy (MFT): dit is een groep voor ouders met PTSS en/of depressie en hun jonge kinderen, in de leeftijd van 0-6 jaar. Binnen deze groepsbehandeling staat het vormgeven van het ouderschap in moeilijke omstandigheden met veel actuele stress centraal. Er wordt gewerkt aan het herstel van veiligheid, het bevorderen van de ouder kind-relaties en stimuleren van veilige hechting, het bevorderen van mentaliseren van ouders en kinderen, het versterken van ouderlijke beschikbaarheid en vaardigheden, het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en het versterken van veerkracht van het gezin
  • Jongerengroep Kind en Gezin: deze jongerengroep is bedoeld voor vluchtelingen van 16-23 jaar die iets heftigs hebben meegemaakt, daarvoor bij ARQ Centrum’45 in behandeling zijn, en meer balans en grip willen krijgen op hun dagelijks leven. De groep vindt wekelijks plaats en duurt 12 weken. Het groepsprogramma bestaat uit vier modules van 3 weken, en bij de start van elke nieuwe module kunnen nieuwe deelnemers instromen.

3. Gezinsbehandeling (kliniek) 

Als een gezin gevlucht is kunnen verschillende gezinsleden een traumagerichte behandeling nodig hebben. Een korte, intensieve opname is dan mogelijk. Tijdens deze klinische opname van maximaal 8 maanden staan herstel van hechting en veiligheid voorop. Daarnaast leren de gezinsleden zich in elkaar in te leven en met elkaar plezier te ervaren. Ook komen opvoedvaardigheden aan bod en leren ouders van elkaar door middel van Multi-Family Therapy (MFT).

Behoefte aan consultatie?

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u direct in contact met een van de ARQ-experts.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op