ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

Meer kennis over doorwerking van de oorlog

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld ondersteunt het WO2-veld en getroffenen van oorlog en geweld (waaronder ook veteranen) met praktisch beleidsonderzoek, kennisverspreiding en vorming van netwerken.

Ook al is Nederland sinds 1945 bevrijd, nog steeds heeft de Nederlandse samenleving dagelijks te maken met de gevolgen van oorlog en geweld. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is veel kennis opgedaan over de psychosociale gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vertaalt deze kennis naar vraagstukken van nu, rondom veerkracht, zelfzorg na oorlog, burgerschap en in- en uitsluiting in de samenleving. Dit gebeurt door middel van beleidsonderzoek, ondersteuning van getroffenen en kennisverspreiding. 

"We willen meer mensen bewust maken van wat oorlog met mensen doet. Daarin kunnen we de verhalen over en ervaringen van de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog goed gebruiken.”

- Annelieke Drogendijk, directeur

Beleidsonderzoek 

Het Kenniscentrum bestaat uit een multidisciplinair team van onderzoekers, met onder meer historici en psychologen. We voeren onderzoek uit voor opdrachtgevers, zoals het Ministerie van VWS, maar onderzoek kan ook op eigen initiatief en samen met partners worden opgezet. Onderzoek kan betrekking hebben op uiteenlopende thema’s, zoals onder meer naar zorg aan en welzijn van oorlogsgetroffenen van WO2 en meer recente conflicten, de intergenerationele doorwerking van oorlog, de impact en betekenis van herdenken en herinneren, en de psychosociale impact van daderschap.

De resultaten van onderzoek worden omgezet in concrete beleidsaanbevelingen en publicaties voor organisaties werkzaam in het WO2-domein en de zorg. Dit kunnen zorg- of overheidsinstellingen zijn, maar ook herinneringscentra, musea, (vrijwilligers-)organisaties van getroffenen en andere organisaties die te maken hebben met de (herinnering aan) de Tweede Wereldoorlog.  

De onderzoekers van het Kenniscentrum werken veel samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nederlands Veteraneninstituut, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, JMW, en andere relevante partners uit het WO2-domein.

Kennisverspreiding

Wij vertalen beleidsonderzoek over de impact van oorlog ook naar een breder publiek met het doel om kennis en bewustzijn over de doorwerking van oorlog in de samenleving te versterken. Dit gebeurt onder meer door middel van het Impact Magazine, en cursussen, trainingen, workshops, presentaties en congressen. Ook voert het Kenniscentrum als onderdeel van de implementatie van onderzoek, publieksprojecten uit zoals het ontwikkelen van een podcast of documentaire.

Het Kenniscentrum faciliteert de ARQ-bibliotheek. De ARQ-bibliotheek beheert gespecialiseerde collecties rondom de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen, zoals die voorkomen bij oorlog, vervolging en geweld.

Netwerken WO2-getroffenen 

Het Kenniscentrum werkt intensief samen met verschillende organisaties uit het WO2- en veteranenveld. Samen met ARQ-partners Stichting Pelita en Stichting 1940-1945 worden bijeenkomsten en conferenties van het Netwerk 1WO2 georganiseerd, en wordt het Nazorg-contactpunt Naoorlogse Generaties (voorheen ANG) ingevuld.

Neem direct contact op

Locatie