Kliniek

Ondertitel

Opname bij behandeling ernstige psychotraumaklachten

In de kliniek van ARQ worden reguliere en hoog intensieve klinische behandelingen aangeboden aan mensen met ernstige psychotraumaklachten. Het aanmelden bij de kliniek vindt plaats door de huisarts of verwijzer. 

De kliniek in Oegstgeest, onderdeel van ARQ Centrum’45, is er voor gezinnen en individuele volwassenen. Daarnaast is er ook een diagnostiekopname mogelijk. De kliniek biedt de volgende mogelijkheden: 

Reguliere opname volwassene  

Voor patiënten die ernstig getraumatiseerd zijn door ervaringen van verlies, oorlog, vervolging en/of geweld. Deze ervaringen hebben tot klachten geleid zoals spanningen, nachtmerries, angsten, boosheid en een continu gevoel van onveiligheid. Binnen de kliniek is een afdeling voor getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen die de Nederlandse taal beperkt machtig zijn. Op deze afdeling wordt zo nodig gebruikgemaakt van telefonische tolken.  

De overige twee afdelingen binnen de kliniek zijn voor getraumatiseerde patiënten die de Nederlandse taal goed spreken. Hier worden mensen behandeld die getraumatiseerd zijn tijdens de uitoefening van hun beroep, zoals veteranen en politiefunctionarissen. 

Gezinskliniek 

De gezinskliniek van ARQ Centrum’45 is voor gezinnen waarbij sprake is van ernstige traumatisering door verlies, oorlog, vervolging of geweld. Door deze ervaringen kunnen een of meerdere gezinsleden klachten hebben ontwikkeld zoals spanningen, nachtmerries, angsten of een continu gevoel van onveiligheid. Deze klachten kunnen het hele gezin beïnvloeden. Er is bijvoorbeeld veel spanning binnen het gezin; het kost gezinsleden moeite om actief te zijn of ouders lukt het tijdelijk niet goed om de zorg voor hun kinderen vorm te geven zoals zij dat willen. Wanneer er sprake is van traumaklachten binnen het gezin én als gevolg daarvan problemen bestaan tussen de gezinsleden, kan de gezinskliniek helpen deze klachten te verminderen. 

Hoog intensieve therapie  

Hoog intensieve traumagerichte behandelingen zijn er voor patiënten die elders een op traumaverwerking gerichte behandeling krijgen. Zij willen door middel van een kort intensief klinisch programma een versnelling geven aan hun behandeling. In tegenstelling tot een reguliere klinische behandeling komen patiënten met alle vormen van traumatisering in aanmerking voor een hoog intensieve opname. Binnen de hoog intensieve opnames zijn er twee behandelmogelijkheden: 

  • Hoog Intensieve Trauma Therapie (HITT) 
    De HITT bestaat uit een opname van een week (zondagavond tot en met zaterdagochtend), waarbij een patiënt gedurende een week 5 sessies Imaginaire Exposure en 5 sessies EMDR krijgt. Hiernaast krijgt de patiënt ook trauma sensitieve yoga en psycho-educatie. De HITT moet ingebed zijn in een lopende ambulante (trauma)behandeling elders, waar de behandeling na de HITT-week ook weer wordt gecontinueerd. De HITT is er voor volwassenen en voor jeugdigen.  

  • Hoog Intensieve Narratieve Exposure Therapie (HI-NET) 
    De HI-NET bestaat uit een opname van 2 weken (zondagavond tot en met zaterdagochtend), waarbij een patiënt gedurende 2 weken, 12 NET-sessies en 4 sessies beeldende therapie krijgt. Hiernaast krijgt de patiënt ook trauma sensitieve yoga en psycho-educatie. De HI-NET moet ingebed zijn in een lopende ambulante behandeling elders, waar de behandeling na de 2 HI-NET weken ook weer wordt gecontinueerd. 

Behoefte aan consultatie?

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in direct contact met een van de ARQ-experts.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Patiënt? Neem contact met uw huisarts of verwijzer op voor aanmelding bij de kliniek.

Aanbieder