Verwerkingsscan

Meet online de impact van een schokkend incident

Een ernstig incident heeft impact. De meeste mensen herstellen vanzelf met steun uit de eigen omgeving. Een klein deel verwerkt de gebeurtenis slecht en kan mentale klachten ontwikkelen. Monitor of dat risico aanwezig is voor uw medewerkers met de verwerkingsscan van ARQ.

De verwerkingsscan heeft zin als uw medewerkers levensbedreigende situaties, een suïcide, een overval, ernstige agressie, bedreiging of een ander ernstig incident meemaken op het werk. Bij dit soort ingrijpende gebeurtenissen loopt een klein deel van de mensen het risico PTSS-klachten te ontwikkelen. De verwerkingsscan helpt ze hun verwerking in kaart te brengen en op tijd hulp in te schakelen.

Zo werkt de verwerkingsscan

  1. Circa een week na de gebeurtenis vult uw medewerker de online vragenlijst in. Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Daarna krijgen ze direct een persoonlijke uitslag: groen, oranje of rood. Bij oranje en rood nemen we telefonisch contact op om samen met uw medewerker de uitslag te bespreken. Dit gebeurt binnen kantoortijd op dezelfde of de volgende werkdag.
  2. De psycholoog die belt, geeft uitleg en bespreekt wat de medewerker kan doen om het herstel te bevorderen. Samen maken ze een inschatting of verdere ondersteuning nuttig is.
  3. Bij een oranje of rode uitslag adviseren we de verwerkingsscan 4 tot 6 weken na de ingrijpende gebeurtenis nog een keer in te vullen. Dit om te controleren of de score nu wel groen is. Als dat niet het geval is, bepalen we in overleg of ondersteuning gewenst is.

Meer inzicht in omgaan met een schokkend incident 

Met de verwerkingsscan helpen we medewerkers inzicht te krijgen in hoe ze omgaan met een ernstig schokkende gebeurtenis op het werk. Het geeft u en uw medewerker snel inzicht of de verwerking stagneert. Als dat zo is, helpt een psycholoog de oorzaken te achterhalen, de veerkracht te stimuleren en te bepalen of extra ondersteuning nodig is door ARQ IVP.

Door de verwerkingsscan steeds bij ernstige gebeurtenissen in te zetten, geeft u uw medewerkers de kans hun balans te monitoren. Zo houdt u uw medewerkers gezond en voorkomt u uitval.

Neem direct contact op

Wilt u meer weten over de verwerkingsscan? Bel of mail ons dan:

020 840 76 20
hulpverlening@arq.org

 

Aanbieder

Aanbieder