ARQ Kenniscentrum Migratie

Psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-)asielzoekers en migranten

ARQ Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-)asielzoekers en migranten. We bundelen en verspreiden kennis en expertise. Hiermee ondersteunen we het bestaande vangnet van opvang, begeleiding en zorg voor vluchtelingen.

Om onze doelen te bereiken richten we ons specifiek op: 

 • Het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen
 • De inzet van preventieve interventies
 • Vroegsignalering van psychische klachten 
 • Het optimaliseren van op psychotrauma gerichte, cultuursensitieve en curatieve zorg 
 • Kennisdeling en deskundigheidsbevordering 

We voeren projecten uit op verschillende vlakken, zoals preventie, vroegsignalering en het bieden van psychosociale ondersteuning. Een van deze projecten is het project 'Psychosociale ondersteuning statushouders'. Wat dit project precies inhoudt en vooral, wat het heeft opgeleverd, dat zie je terug in deze video.

Daarnaast bundelen en delen we onze kennis over psychosociale ondersteuning aan (ex)asielzoekers, vluchtelingen en migranten via publicaties. Via ARQ Academy bieden we opleidingen en trainingen aan voor zowel zorgprofessionals als niet-zorgprofessionals. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuursensitief behandelen, vluchtelingen op het werk of in de klas en gebruik van tolken bij huisartsen. 

Advies voor professionals

We delen onze kennis en geven advies aan hulporganisaties, gemeentes, scholen, GGD-en, zorgverleners en andere professionals. Bent u op zoek naar advies over psychosociale ondersteuning van asielzoekers, vluchtelingen, migranten? ARQ Kenniscentrum Migratie helpt u graag met vragen over de volgende onderwerpen:

 • Signalering
  Signalering van symptomen van traumatische stress, zoals Posttraumatische Stressstoornis (PTSS).
 • Zorgkaart
  Welke vorm van (psychosociale) zorg is er nodig? Is er aanvullende zorg nodig naast de reguliere zorg? Waar is cultuursensitieve zorg te vinden in Nederland?
 • Interculturele communicatie
  De verschillende culturele achtergronden van vluchtelingen en de effecten hiervan op de (toegang tot) zorg.
 • Preventie
  De inzet van methodieken op korte termijn om psychosociale problemen op langere termijn te voorkomen.
 • Maatschappelijke onrust
  De balans tussen goede opvang en zorg voor vluchtelingen en de belangen van inwoners van gemeentes.

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.