Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden

Om hulpverleners in uniform optimaal te ondersteunen na schokkende gebeurtenissen

Geüniformeerden zijn vanuit hun werk vaak betrokken bij gebeurtenissen met een plotseling en gewelddadig karakter. Dit kan psychische gevolgen hebben. Met behulp van de bewezen effectieve werkwijzen en adviezen van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in deze richtlijn kunt u stressgerelateerde gezondheidsklachten en werkuitval bij uw medewerker voorkomen.  

Deze richtlijn omvat kennis uit de wetenschap en praktijk en beschrijft hiermee de optimale psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden, met name rondom schokkende gebeurtenissen. Hiermee dragen de organisaties zorg voor de geüniformeerde medewerkers en geven ze invulling aan goed werkgeverschap, zoals vastgelegd in de Arbowet.

Richtlijn verbetert psychosociale ondersteuning

De richtlijn is bestemd voor hulpverleners, om hun eigen psychische gezondheid in de gaten te houden, en voor de organisaties waar zij werken, om te zorgen voor een gezonde werkcultuur. De richtlijn bevat aanbevelingen voor verschillende doelgroepen:

  • de geüniformeerden zelf
  • de collegiale ondersteuners
  • de direct (operationeel) leidinggevenden
  • het management


Onderzoek implementatie richtlijn onder geüniformeerden

In 2013 onderzocht ARQ of de politie, brandweer, ambulance en Defensie met deze richtlijn werken, in hoeverre zij volgens de uitgangspunten uit de richtlijn werken en welke factoren het gebruik van de richtlijn beïnvloeden. Deze informatie vindt u in de Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Direct naar de richtlijn

Bent u klaar voor goed werkgeverschap en wilt u uw medewerkers optimaal ondersteunen rondom ingrijpende gebeurtenissen? Download dan nu de richtlijn. 

Met dank aan

Deze richtlijn is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met het Trimbos Instituut en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).