Ouder worden met oorlog

Ondertitel

Traumatische ervaringen kunnen (veel) later opspelen

Het verleden wordt voor veel mensen belangrijker naarmate ze ouder worden. Voor hen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, kunnen ervaringen, herinneringen en emoties die men voorheen nog ver van zich kon houden (door bijvoorbeeld hard werken en vermijden), nu alsnog naar boven komen. Op deze ARQ-themapagina leest u meer. 

In 2020 leefden in Nederland nog ongeveer 1.6 miljoen inwoners die WO2 hebben meegemaakt

Oorlogservaringen kunnen bij ouderen op allerlei manieren getriggerd worden, bijvoorbeeld door lichamelijke en geestelijke beperkingen, afname van energie, het verlies van naasten, bezoek aan een ziekenhuis of het moeten verhuizen naar een zorginstelling. Veel van deze reacties en patronen zijn ook terug te vinden bij ouderen die andere oorlogen, massaal geweld of vervolging hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij oudere veteranen of vluchtelingen. Ook andere traumatische ervaringen (denk aan de watersnoodramp, hongersnood, seksueel misbruik) die eerder in het leven zijn opgedaan, kunnen weer opspelen. Het is van belang om bij de zorg aan ouderen alert te zijn op de rol die de oorlog, vervolging of het geweld mogelijk nog speelt.

Lees meer in Ouder worden met de Oorlog. Verzorging van ouderen met oorlogservaringen van Bertine Mitima-Verloop, Bart Nauta, Josée Netten & Onno Sinke (2019). Deze publicatie is een handreiking voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers die zorgen voor ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.