Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP)

4-daagse opleiding voor het leren toepassen van BEPP als behandelvorm

BEPP is een individuele behandeling voor het verwerken van ernstige, schokkende, traumatische ervaringen. Een combinatie van technieken uit verschillende therapierichtingen maakt BEPP goed geschikt voor geuniformeerden en patiënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) is een aangetoond effectieve behandeling voor PTSS die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van de patiënt. BEPP helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen zijn op een logische manier samengebracht. De combinatie van technieken is goed toepasbaar voor bijvoorbeeld geuniformeerden en patiënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Technieken die in BEPP centraal staan zijn:

 • psycho-educatie
 • imaginaire exposure
 • gebruikmaking van schrijfopdrachten en memorabilia
 • psychodynamische inzichten in de betekenisfase
 • oppakken van taken en een afscheidsritueel.

Behandeling met Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS

Bij BEPP wordt de nadruk gelegd op het doorbreken van heftige emoties. Een voorbeeld daarvan is het focussen op momenten die bijzonder veel emotionele lading hebben (ook wel ‘hotspots’ genoemd) tijdens de imaginaire exposure. De blootstelling aan angstinducerende emoties als verdriet, walging, schuld en schaamte staan centraal. Het doorbreken van vermijding ten behoeve van zelfcompassie, verandering van betekenis en coping in het heden ten opzichte van die ten tijde van het trauma, helpt de heftige gevoelens te verwerken.

In BEPP wordt in de eerste fase van behandeling klachtgericht gewerkt. De tweede fase is persoonsgericht en gaat in op schema’s/kerncognities die gedurende de ontwikkeling en als gevolg van traumatische gebeurtenissen zijn ontstaan. De oorsprong hiervan wordt besproken, waarna de functionaliteit of houdbaarheid hiervan in het dagelijkse bestaan wordt geëvalueerd in het licht van een betere kwaliteit van leven en terugvalpreventie. Daarnaast staat de tweede fase in het teken van oppakken van taken die vermeden worden, werkhervatting, en afscheid.

In de BEPP-opleiding leert de deelnemer:

 • de relatie tussen PTSS-klachten en de traumatische gebeurtenis uit te leggen
 • de kerntraumatische gebeurtenis(sen) en hotspots te onderscheiden
 • de interventies van BEPP toe te passen en hun functie te beargumenteren
 • indicatie en contra-indicatie van BEPP te onderbouwen
 • BEPP toe te passen onder supervisie

Om de opleiding te kunnen afronden moet de deelnemer:

 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 3 voldoende hebben gemaakt

Wie kan de BEPP-opleiding volgen?

Big-geregistreerde professionals:

 • psychotherapeuten
 • psychiaters/artsen
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling 
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken

Vervolgmogelijkheden

Traumatische rouw (BEP-TG)

In deze 2-daagse opleiding staat de diagnostiek en behandeling van traumatische rouw centraal en worden diverse behandelinterventies praktisch geoefend.

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

Accreditaties

 • VGCt
 • FGzPt 
 • NVvP 
 • VEN
 • VSR 
 • NtVP (verdiepingsmodule)

Locatie

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org