7ROSES

2,5-daagse opleiding voor het leren toepassen van de 7ROSES empowerment methodiek

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking hebben. Om de eigen krachten te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten, zijn herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van de eigen identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde belangrijk. 7ROSES helpt hierbij.

7ROSES, ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en partners, is een empowerment methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces. De methodiek gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften. Het speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren. De werkwijze richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren. Zo wordt onder meer de sociale inbedding en persoonlijk herstel bevorderd. 7ROSES helpt deelnemers weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. 

Empowerment methodiek: flexibel en toegankelijk

Deze empowerment methodiek is innovatief door haar flexibiliteit en toegankelijkheid. 7ROSES is toepasbaar voor verschillende doelgroepen en verschillende contexten:

 • Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen zoals vluchtelingen
 • Slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, zoals slachtoffers van mensenhandel
 • Ongedocumenteerde migranten
 • Jongeren in risicogroepen
 • Cliënten maatschappelijke opvang

7ROSES kan groepsgewijs of individueel en voor, tijdens of na eventuele behandeling worden toegepast. Met een flexibele toolbox van 9 tot 14 mogelijke sessies, plus een introductie- en afsluitende sessie, komen alle zeven CHIME+RS peilers aan de orde. Per zitting bepalen de deelnemers zelf welke van de zeven peilers voor hen van belang zijn. De inhoud van de sessies en de frequentie kan worden aangepast aan de mogelijkheden van deelnemers. 

  Voor wie?

  Voor professionals werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, (maatschappelijke) opvang en de jeugdzorg zoals:

  • basispsycholoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • HBO-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • GGZ-agoog
  • GZ-psycholoog
  • Verpleegkundig specialist.

  Aanbieder

  Aanbieder

  Locatie

  Contact ARQ Academy

  Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

  020 660 19 70
  academy@arq.org