Header afbeelding

Werkwijze diagnostisch onderzoek of second opinion

Ondertitel

Vooraf, tijdens en na het onderzoek

Wat is er nodig voor een diagnostisch onderzoek of een second opinion bij ARQ Diagnostisch Centrum? Lees over de gang van zaken voorafgaand, tijdens en na het onderzoek. 

Doorgaans duurt een diagnostisch onderzoek één dag. Het onderzoek wordt gedaan door twee onderzoekers. Dit team van specialisten bespreekt de uitkomst van het onderzoek met de patiënt en diens naaste aan het einde van de dag. Hierna ontvangt de patiënt de uitslag. Om goed te kunnen beoordelen waar de problemen liggen en welke onderzoeken wij kunnen doen, hebben we alle gegevens van eerdere behandelingen en onderzoeken (zowel psychiatrisch als somatisch) nodig. We vragen de patiënt en de verwijzer om dit bij de aanmelding mee te sturen. Hoe sneller we alles hebben, hoe sneller wij het onderzoek kunnen inplannen, uitvoeren en afronden.

Voorafgaand aan het onderzoek

Na aanmelding door de verwijzer ontvangt de patiënt een link met vragenlijsten op diens persoonlijke mailadres. Deze vragenlijsten kunnen digitaal worden ingevuld. Na het invullen krijgt het secretariaat een bericht en neemt zij contact op met de patiënt en diens naaste voor het maken van een afspraak. We vragen de patiënt om een naaste mee te nemen naar de afspraak. De bevestiging van de afspraak wordt per mail aan de patiënt en aan de verwijzer gestuurd.

Op de dag van het onderzoek

Aan het begin van de dag gaat de patiënt in gesprek met de eerste onderzoeker. Deze stelt vragen over ervaren problemen en over eventuele schokkende gebeurtenissen die de patiënt heeft meegemaakt. Afhankelijk van de bevindingen in dit gesprek neemt de onderzoeker een gevalideerde klinisch diagnostisch interview af. Na het eerste gesprek en het interview is er een korte pauze. Hierna gaat de patiënt samen met diens naaste in gesprek met de tweede onderzoeker. Deze gaat dieper in op wat er in de ochtend is besproken met de eerste onderzoeker. Na dit gesprek volgt een korte pauze, zodat de eerste en tweede onderzoeker met elkaar kunnen overleggen om tot een goed advies te komen. De eerste onderzoeker bespreekt de bevindingen en het advies met de patiënt en diens naaste.

Na de dag van het onderzoek

De onderzoekers schrijven een verslag van hun bevindingen en advies. De patiënt ontvangt dit per mail en kan feitelijke onjuistheden corrigeren. Het definitieve verslag sturen wij naar de verwijzer en patiënt. Als de patiënt hiervoor toestemming geeft, sturen wij het ook naar de behandelaar. Hiermee is het diagnostisch onderzoek of de second opinion afgesloten.

Een trauma heb je nooit alleen

Wij vinden het belangrijk om familie en andere mensen die dichtbij staan bij het onderzoek en de behandeling te betrekken. Immers, een trauma heb je nooit alleen. Veel mensen vinden het lastig om met familie en vrienden te praten over psychiatrische problemen. We houden rekening met de diversiteit in achtergrond van de mensen die bij ons komen voor behandeling.

Locatie

Het onderzoek vindt in principe plaats op onze locatie in Diemen, maar een online onderzoek is ook mogelijk. 

Behoefte aan consultatie?

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in direct contact met een van de ARQ-experts.

Wilt u diagnostiek aanvragen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Locatie

Aanbieder