Crisisadvies

Advies en ondersteuning voor, tijdens en na een crisissituatie

Een crisissituatie komt meestal onverwacht. Het is prettig dan een beroep te kunnen doen op mensen die hier ervaring mee hebben. De crisisadviseurs van ARQ adviseren over praktische zaken en over psychosociale hulpverlening voor, tijdens en na zo’n ingrijpende situatie in uw organisatie.

Crisisadvies kan ondersteunend zijn voor elke organisatie waar medewerkers direct of indirect betrokken kunnen raken bij een ingrijpende gebeurtenis. Het kan ook zijn dat er een voortdurend risico is dat ingrijpende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Ook in dat geval kan crisisadvisering meerwaarde hebben voor uw medewerkers. Onze crisisadviseurs zijn actief in heel Nederland.


Ondersteuning en advies over wat erbij komt kijken

Een crisis kan variëren van een ernstige bedreiging van een medewerker, tot een overval of een suïcide binnen de organisatie en alles daar tussen in. Er is veel onzekerheid en tijdgebrek. In korte tijd moeten er beslissingen worden genomen, snel worden geschakeld en gecommuniceerd. Crisisadvies heeft als doel de crisis beheersbaar te maken en de schadelijke gevolgen voor uw medewerkers zoveel mogelijk te beperken. ARQ IVP vindt het belangrijk dat uw organisatie daarbij de regie zelf in handen houdt. Vanuit onze jarenlange praktijkervaring kunnen we u ondersteunen en adviseren over de volgende zaken:

 • Het inrichten van een steunende organisatie en crisisstructuur
 • Meedenken over te nemen beslissingen en acties, zoals
  • het organiseren van een webinar om informatie te geven aan uw medewerkers
  • het voorbereiden van callcentermedewerkers die een noodnummer bemensen
  • specialistische advisering van het (bedrijfs-)opvangteam
  • opvang van familie en vrienden van getroffenen
  • inhoud van communicatieboodschappen
 • Psychosociale hulpverlening na een incident of crisis
 • Monitoring van de inzet van personeel
 • Uitvoering van de ondersteuningswensen die voortkomen uit het incident of de crisis zoals opvang en nazorg

Is uw organisatie goed voorbereid?

Ondanks dat een crisis of incident meestal onverwacht is, kunt u zich als organisatie wel voorbereiden. De volgende vragen helpen u daarbij:

 • Is er een opvangstructuur (TCO/ BOT-teams)? Hoe loopt dit en wordt er voldoende gebruik van gemaakt in de organisatie? Is de informatie hierover goed te vinden? Zijn de trainingen up-to-date?
 • Is er een crisisprotocol? Kennen betrokken medewerkers het crisisprotocol? Wie vervult welke rol? Is in het protocol duidelijk waar en wanneer opschaling en advies kan worden gehaald?
 • Hoe gaat u om met de (sociale) media?
 • Is er tijd en aandacht voor nazorg? Wie gaat dat doen en hoe?
 • Is er tijd voor evaluatie en eventuele aanpassing van het protocol?

Mocht u uw organisatie beter willen voorbereiden op een crisis of een incident, dan kan een van onze crisisadviseurs u hier bij van dienst zijn.

Overzicht in onoverzichtelijke fase

Een crisis verloopt in fases. Crisisadviseurs maken in elke fase inzichtelijk welke aandachtspunten van belang zijn en hoe u uw medewerkers het best kunt ondersteunen. Ze brengen overzicht in een onoverzichtelijke situatie.

Neem direct contact op

We zijn 24/7 bereikbaar

De crisisadviseurs van ARQ IVP zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor advies en overleg.

Tijdens kantooruren: 020 840 76 20

Na kantooruren: 088 330 51 12

Aanbieder

Aanbieder