Naoorlogse generaties WO2

Ondertitel

Impact van de oorlog van ouder op kind

Oorlogservaringen van ouders kunnen een enorme impact hebben op hun kinderen, ook als deze de oorlog niet zelf hebben meegemaakt. Als volgende generaties hiervan hinder ondervinden, spreken we van ‘intergenerationele overdracht’. Op deze ARQ-themapagina leest u meer. 

Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er meer aandacht voor de doorwerking van oorlog in de naoorlogse generatie
Op 8 juli 2022 ondertekenden diverse partijen en Stichting ARQ een convenant om de steun aan tweede generatie oorlogsgetroffenen te versterken

De soms zeer indringende of zelfs traumatische ervaringen van (een van) de ouders kan invloed hebben op de wijze waarop de kinderen worden opgevoed. Kinderen die opgroeien met ouders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, voelen zich doorgaans sterk verbonden met hun ouders en proberen hen te ontzien. Zij kunnen hierdoor extreme gevoelens van loyaliteit en verantwoordelijkheid ontwikkelen. Het kan ertoe leiden dat deze kinderen leren hun eigen gevoelens en behoeften te onderdrukken. Het voelen van emoties kan dan omgeven worden door een sterk gevoel van schuld en schaamte. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van een eigen identiteit (zie ook: Oorlog en trauma).

Voor onderzoekers en geïnteresseerden

De literatuurlijsten (zie Downloads) behorende bij het thema Naoorlogse generaties gaan voornamelijk over de gevolgen voor de nakomelingen van de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Daarbinnen onderscheiden we groepen met verschillende achtergronden, zoals Joods, Indisch, Moluks, verzet, dwangarbeid, hongerwinter, kinderen van ‘foute’ ouders, burgeroorlogsgetroffenen, onderduikers, etc. De indeling van de bronnen is echter gericht op de volgende doelgroepen: onderzoekers, zorgprofessionals en de geïnteresseerde lezer.
Naast onderzoek onder de nakomelingen van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog is er ook al het een en ander bekend over de impact van hedendaagse oorlogen (denk aan vredesmissies) op veteranen en hun thuisfront waaronder hun kinderen.

Hulp of ondersteuning nodig? Neem contact op met het Contactpunt Naoorlogse Generaties.


Wikipedialemma Transgenerationeel trauma met medewerking van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.


Publicaties

Nieuw!
van Lil, A. (2024). Een interview met klinisch psycholoog en psychotherapeut Anton Hafkenscheid over de naoorlogse generatie. GGZ Vaktijdschrift, 7(1), 18–21. https://doi.org/https://doi.org/10.31739/GGZV.2024.1.18 
Als autoriteit op het gebied van de naoorlogse generatie, de kinderen van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog, heeft Anton Hafkenscheid honderden Nederlanders in zijn spreekkamer voorbij zien komen. Maar, zo vertelt Hafkenscheid, ‘De roblematiek is soms lastig te definiëren, en voor mensen zelf kan het zeker moeilijk zijn om die te pinpointen.’ Van Lil vroeg hem naar de Nederlandse omgang met oorlogsgetroffenen, de hechtingsproblematiek die veelal binnen de naoorlogse generatie speelt, en hoe we als samenleving tegenover een nieuwe oorlogsdreiging staan. Over oud, en nieuw – het klonk al uit de speakers.


Impact Magazine, juni 2021, nr. 3: Generaties
De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken. In deze editie van Impact Magazine staat het thema ‘Generaties’ centraal.


Contactpunt Naoorlogse generaties (CNG)
Het CNG is een samenwerkingsverband van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita.

 
Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie (TVP): Via deze regeling kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding als u psychische klachten heeft die te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders.


Brochure Getroffen ouders getroffen kinderen. Naoorlogse generatie WO II. (zie Infosheet onder Downloads)
Behandelaanbod van ARQ Centrum'45 voor volwassen patiënten met psychische klachten die verband houden met de traumatisering van (één van) de ouders in WO2. 


Video

Project Kinderen van Verzetsdeelnemers
Vijf videoportretten van kinderen van verzetsdeelnemers. Op de website vertellen zij welke impact de oorlog op hun leven heeft gehad.


2Doc Elke dag 4 mei (55 min.; 2014) 
Filmmaakster Natascha van Weezel kan in haar woonplaats Amsterdam geen stap zetten zonder aan de Tweede Wereldoorlog te denken. Nog iedere dag maakt de oorlog deel uit van haar leven en dat van haar ouders, beide kinderen van joodse Holocaust overlevenden.

Neem direct contact op

Op de hoogte blijven?

De ARQ-bibliotheek houdt de literatuur bij over Naoorlogse generaties van de Tweede Wereldoorlog. Bent u geïnteresseerd in deze attendering? Stuur dan een mail naar bibliotheek@arq.org, met als onderwerp: Alertering Naoorlogse generatie.