Moral Injury

1-daagse opleiding over moral injury: zorg voor mensen die moreel verwondende ervaringen hebben meegemaakt

Moral injury wint snel terrein binnen de zorgverlening: zorg aan mensen die moreel verwondende ervaringen hebben meegemaakt, zoals veteranen, politiemensen en vluchtelingen. Tijdens de 1-daagse cursus komt het begrip moral injury (morele verwonding, moreel trauma) aan bod en diverse behandeltechnieken.

Moral injury is de morele last die mensen kunnen ervaren na het meemaken van ervaringen die in strijd zijn met hun diepste morele overtuigingen. Morele verwonding of moreel trauma, is een relatief nieuw begrip dat geen officiële diagnostische status heeft. Mensen die lijden aan moral injury kunnen last hebben van schuld en schaamte, gevoelens van zinloosheid, waardeloosheid of hopeloosheid. Ze kunnen zich agressief gedragen naar zichzelf of anderen, of hun gevoelens verdoven door middelengebruik. Ook kunnen ze zich vervreemden van vrienden en familie of zich terugtrekken uit de maatschappij. Met andere woorden: mensen die lijden aan moral injury kunnen moeilijk leven met zichzelf, met anderen en de wereld, en met wat ze voor heilig hielden.

Opnieuw verbinding maken met belangrijke waarden

De zorg voor mensen met moral injury richt zich op het verwerken van deze ervaringen en het opnieuw verbinding maken met belangrijke anderen en belangrijke waarden. Psycho-educatie en cognitief-gedragstherapeutische technieken zoals stoelentechniek, uitdagen van beperkende cognities en identificeren van waarden maken hier deel van uit.

Tijdens de opleidingsdag leert de deelnemer:

  • wat het begrip moral injury inhoudt
  • hoe men moral injury kan uitvragen en meten
  • een behandelplan en casusconceptualisatie te maken voor de zorg voor patiënten met moral injury
  • een aantal, voornamelijk cognitief-gedragstherapeutische, technieken toe te passen om patiënten te helpen herstellen van moral injury.

Wie kan de opleiding volgen?

De opleiding is geschikt voor iedereen die werkt met mensen die zorg vragen voor moral injury.

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

Accreditatie

  • NVP 
  • FGzPt  
  • NIP 
  • NVvP 

Locatie

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org