Uw patiënt verwijzen

Ondertitel

Alle verwijsinformatie in 4 stappen

ARQ Centrum’45 − onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum  is hét landelijk expertisecentrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Bent u een erkend verwijzer en wilt u een patiënt aanmelden? Op deze pagina vindt u in 4 stappen of uw patiënt voldoet aan de criteria, hoe u uw patiënt kunt verwijzen en welke verwijsinformatie aangeleverd dient te worden.

Let op: Wij gaan pas met uw aanmelding aan de slag wanneer deze zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend is ingediend. Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen is er helaas een langere verwerkingstijd. Patiënten en verwijzers ontvangen een bevestiging zodra de aanmelding is ingevoerd.

Stap 1: Wat moet er in uw verwijzing staan?

Inhoudelijke informatie

 • Omschrijving trauma-achtergrond
 • Omschrijving van de aanleiding van de verwijzing
 • Omschrijving huidige klachten
 • Indien eerdere/lopende behandeling: verslagen van deze behandeling en korte samenvatting; wat wel/niet werkte, mogelijke oorzaken.
 • Omschrijving steunsysteem
   

Praktische informatie

 • Volledige NAW-gegevens van de patiënt
 • Telefoonnummer(s) van de patiënt
 • E-mailadres van de patiënt
 • Datum verwijzing
 • Verzekeringsgegevens
 • Indien er een tolk nodig is, graag de verzekeringsgegevens doorgeven
 • Handtekening of stempel van de verwijzer 
 • AGB-code als de verwijzer een huisarts of psychiater is
 • Vermelding verwijzing naar de SGGZ in verband met vermoeden van trauma

Het kan voor ons noodzakelijk zijn om informatie met derden uit te wisselen. Daarom vragen we u om het toestemmingsformulier (zie Downloads) in te (laten) vullen en met de verwijzing mee te sturen. 

Stap 2: Hoe kunt u uw patiënt verwijzen?

Verwijzen via Zorgdomein

Als verwijzer kunt u patiënten digitaal verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling via Zorgdomein. U vindt het zorgaanbod van ARQ Centrum’45 onder locatie Diemen. Om de aanmelding van uw patiënt zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u de verwijzing zo volledig mogelijk aanlevert.  

Verwijzen via aanmeldformulier

Heeft u (nog) geen Zorgdomein-account of is er een andere reden waarom u niet via Zorgdomein kunt verwijzen? Dan kunt u als erkend verwijzer uw patiënten verwijzen via een van onze aanmeldformulieren:

 • Aanmeldformulier tot 18 jaar (zie Downloads).
 • Aanmeldformulier vanaf 18 jaar. Wordt uw patiënt tijdens de aanvraag 18? Dan gebruikt u dit formulier (zie Downloads).

Let op! Verwijzingen die onvolledig of niet ondertekend zijn, kunnen we niet in behandeling nemen.  

 • Is uw patiënt jonger dan 17 jaar? Dan kan worden verwezen door een jeugdarts, kinderarts, huisarts, psychiater (kind & jeugd), medewerkers van een gecertificeerde instelling en medewerkers die bevoegd zijn vanuit de gemeente. 
 • Is uw patiënt 17 jaar of ouder? Dan kan een huisarts of een psychiater verwijzen. 

U kunt dit formulier volledig ingevuld naar ons sturen per post, fax of beveiligde e-mail naar aanmeldingen@arq.org
 

Stap 3: Wie kunt u verwijzen?

Algemene inclusiecriteria

Uw patiënt kan in aanmerking komen voor een traumabehandeling bij ARQ Centrum’45 als de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn: 

 • De klachten hebben te maken met doorgemaakte schokkende ervaringen tijdens vervolging, oorlog, (seksueel) geweld of SOGIE-gerelateerd* geweld en uitbuiting. Dat kunnen de eigen ervaringen zijn van de patiënt of die van een ouder, partner of ander familielid.
 • De huiselijke omstandigheden moeten een effectieve behandeling mogelijk maken
 • Voor een behandeling in de polikliniek moet de patiënt een ondersteunend netwerk hebben
 • Voor een behandeling in de dagkliniek of de kliniek moet de patiënt zijn ervaringen willen en kunnen delen met lotgenoten. Daarnaast moet de patiënt in een groep kunnen functioneren.
* Seksuele Oriëntatie, GenderIdentiteit of -Expressie

Algemene exclusiecriteria

Uw patiënt komt niet in aanmerking voor een traumabehandeling bij ARQ Centrum’45 als hij of zij aan één of meer van onderstaande kenmerken voldoet: 

 • Ernstige gedragsstoornissen
 • Onmogelijkheid afspraken te maken over overmatig alcohol of drugsgebruik
 • Suïcidaliteit
 • Organisch cerebrale stoornissen
 • Psychotische toestandsbeelden of gevaar voor een ernstige psychotische decompensatie bij psychotherapie
 • Ernstige eetstoornissen
 

Aanvullende criteria

Voor sommige specialismen zijn er aanvullende in- en exclusiecriteria. Hieronder een overzicht van en toegang tot deze criteria:

 

Stap 4: Beoordeling verwijzing door ARQ Centrum’45

We beoordelen de verwijzing aan de hand van een procedure (zie procedure beoordeling onder Downloads). Als we de patiënt uitnodigen voor een intake, dan stellen we zowel de patiënt als de verwijzer hiervan op de hoogte middels een wachtlijstbrief.

 

Wachttijden na aanmelding

In de wachtlijstbrief staat voor welke afdeling uw patiënt op de wachtlijst staat voor de intake. Mochten wij geen passende behandeling kunnen bieden, dan zullen wij dit terugkoppelen aan verwijzer en patiënt. Indien gewenst kijken we met u mee waar behandeling eventueel passend zou kunnen zijn. Consultatievragen kunt u stellen via het online platform 123Consultatie.nl.

Overzicht wachttijden

ARQ Centrum'45 heeft twee soorten wachttijden. De weergegeven wachttijden zijn gemiddelden en kunnen per type behandeling verschillen.

Consultatie

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wachttijden

Bekijk de actuele wachttijden voor een behandeling bij ARQ Centrum'45.

Contact

Team Aanmeldingen
Team Aanmeldingen is maandag t/m donderdag van 09:00 tot 10:00 uur telefonisch bereikbaar. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is er helaas een langere verwerkingstijd. Zodra de aanmelding is ingevoerd, ontvangen patiënt en verwijzer een bevestiging.

Aanbieder

Aanbieder