Historie

Ondertitel

Van psychotraumazorg na WOII tot expertisecentrum nu

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is in 2007 opgericht vanuit Stichting Centrum ’45. In de jaren erna sloten meerdere organisaties zich aan om de samenwerking rond psychotrauma(zorg) te versterken. ARQ is inmiddels uitgegroeid tot hét wereldwijd toonaangevende instituut op het gebied van psychotrauma. 

ARQ is opgericht in 2007 als Arq Psychotrauma Expert Groep. Initiatiefnemer was Stichting Centrum ’45. Zij voelde de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de samenwerking rondom het thema psychotrauma te versterken. De kennis en ervaring van ARQ komt voort uit de hulp die na de Tweede Wereldoorlog werd geboden aan oorlogsgetroffenen.  

Gedeelde kennis traumazorg beter toepassen 

ARQ IVP werd in 2008 opgericht, naast Stichting Centrum ’45, de dochterorganisatie van Arq Psychotrauma Expert Groep. In 2009 sloten Antares Foundation (tot 2012) en Equator Foundation zich aan. De Politiepoli van het AMC werd onderdeel van het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC). Vervolgens werd in 2010 Echoes Online opgericht en in 2011 werden War Trauma Foundation, Stichting Cogis en Stichting Impact afdelingen van ARQ. In 2014 sloten Stichting Pelita en Stichting 1940-1945 zich als partners aan bij ARQ. In 2019 gaat Arq Psychotrauma Expert Groep door onder de nieuwe naam ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Wij hebben onze krachten gebundeld waardoor alle psychotrauma expertise uniek onder één dak aanwezig is. 

ARQ door de jaren heen 

 • 1944 
  Vanuit twintig verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog wordt in het geheim een stichting opgericht die na de oorlog de legale Stichting 1940-1945 wordt. Doel was om, indien nodig, allerlei vormen van bijstand te verlenen aan voormalige verzetsstrijders. De ondersteuning breidt zich in de loop der jaren verder uit naar vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.  
 • 1973 
  De Stichting Centrum Post-concentratiekamp Syndroom wordt opgericht. Al snel wijzigt de naam in Stichting Centrum'45.  
 • 1985 
  Het Instituut voor Psychotrauma wordt opgericht. 
 • 1996 
  ARQ IVP wordt overgenomen door Schouten & Nelissen, waardoor het accent meer ligt op trainingen.    
 • 2002 
  Oprichting van het landelijk kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen, onder de naam Stichting Impact. Aanleiding is het aantal rampen dat Nederland in relatief korte tijd kent (de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001)). Deze rampen laten zien dat een gecoördineerde en gedegen lange termijn-psychosociale hulpverlening na een ramp van omvang hard nodig is. 
 • 2005  
  Stichting Centrum ’45 gaat een bestuurlijke fusie aan met Stichting 1940-1945. Voor het verzamelen van expertise over psychotrauma wordt met het Instituut voor Psychotrauma bv de Stichting KTP (kennis en toepassing psychotraumatologie) opgericht. Stichting Cogis wordt de rechtsopvolger van ICODO (Informatie- en Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen).  
 • 2006 
  Het Psychotrauma Diagnose Centrum wordt opgericht en er wordt meegewerkt aan de oprichting van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).  
 • 2007 
  Vanuit de behoefte aan een duidelijker structuur wordt de holding Stichting ARQ opgericht en wordt ARQ IVP onderdeel van ARQ.  
 • 2009 
  In 2009 sluiten Antares Foundation en Equator Foundation zich bij ARQ aan. Het vormt de aanleiding om het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) op te richten. In 2009 wordt de Politiepoli van het AMC aan het PDC toegevoegd voor hulpverleners met psychische klachten.   
 • 2011 
  In 2011 sluiten War Trauma Foundation, Stichting Cogis (opvolger is het huidige ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld) en Stichting Impact (het huidige ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises) bij ARQ aan. 
 • 2014 
  Stichting Pelita  en Stichting 1940-1945 sluiten zich als partners aan bij ARQ. 
 • 2020  
  Arq Psychotrauma Expert Groep gaat door onder de nieuwe naam ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. 

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Locatie