Missie en visie

Ondertitel

Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan

Mensen hebben een geweldige natuurlijke veerkracht. Maar als het gevoel van machteloosheid blijft bestaan, dan helpt ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Want ieder mens, waar ook ter wereld, heeft recht op een menswaardig bestaan. 

Ingrijpende gebeurtenissen hebben een enorme impact. Mensen en samenlevingen kunnen volledig ontwrichten, soms tot in volgende generaties. ARQ helpt en wijst de weg. 

Visie 

ARQ vindt dat ieder mens, waar ook ter wereld, recht heeft op een menswaardig bestaan in een stabiele omgeving.  

Missie 

ARQ helpt mensen, organisaties en samenlevingen om de psychosociale impact van ingrijpende gebeurtenissen te minimaliseren. Onze bevlogen onderzoekers en behandelaars werken nauw samen aan innovaties. Nieuwe inzichten drijven ons vak. We geloven sterk in preventie. We leren bedrijven en overheden wat ze kunnen doen om psychotrauma’s te voorkomen, bijvoorbeeld met trainingen en het opzetten van interne ondersteuning. We ontwikkelen en delen kennis. We verbinden en we geven hoop. 

Strategisch meerjarenplan 2022-2025

ARQ heeft op basis van zijn visie, missie en omgevingsanalyse, een scala aan strategische doelstellingen opgesteld. In het Strategisch meerjarenplan staan de doelen voor de komende 5 jaar beschreven.

Neem direct contact op

Locatie