De organisatie

Ondertitel

Alle psychotrauma expertise onder één dak

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum helpt mensen, organisaties en samenlevingen om de psychosociale impact van ingrijpende gebeurtenissen te minimaliseren. ARQ bestaat uit twee grote organisaties en meerdere afdelingen. Door bundeling is alle psychotrauma kennis en expertise uniek onder één dak aanwezig. 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is in 2007 opgericht vanuit Stichting Centrum’45. In 2008 werd dochterorganisatie ARQ IVP toegevoegd. In de loop der jaren is de groep uitgebreid, vanuit de overtuiging dat intensieve samenwerking van groot belang is voor hulpverlening, kennisdeling en preventie, voor zowel patiënten en cliënten als instellingen. Voortbouwend op kennis en ervaring die we hebben opgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog, zijn we uitgegroeid tot hét toonaangevende instituut op het gebied van psychotrauma.  

Intensieve samenwerking bij psychotrauma 

Alle ARQ-onderdelen en partners houden zich, ieder op hun eigen terrein en op eigen wijze, bezig met preventie en/of de gevolgen van schokkende gebeurtenissen (zoals PTSS). Door de samenwerking in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum kunnen nieuwe wetenschappelijke inzichten toegepast worden om psychotrauma te voorkomen en te behandelen.  

 

ARQ faciliteert en regisseert

Het is belangrijk dat kennis rond schokkende gebeurtenissen en psychotraumazorg optimaal wordt doorontwikkeld, vastgelegd en gedeeld. ARQ heeft hierin twee rollen: 

  • ARQ brengt alle specialismen van haar onderdelen en afdelingen samen, faciliteert om meerwaarde te creëren.   

  • ARQ treedt op als initiator, regisseur en aanjager in het veld, zowel met collega instituten, onderzoekers, hulpverleners in de keten als beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau. Zowel nationaal als internationaal.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Locatie