Narratieve Exposure Therapie (NET)

4-daagse opleiding voor het leren toepassen van NET als behandelvorm

NET is een kortdurende en aangetoond effectieve behandelvorm voor PTSS bij meervoudige traumatiserende gebeurtenissen waarbij het levensverhaal van de patiënt centraal staat. NET is geschikt voor de behandeling van vluchtelingen, militairen of getroffenen van vroegkinderlijk seksueel misbruik. 

In de NET-behandeling staat het levensverhaal van de cliënt centraal waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. De gebeurtenissen worden chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt met behulp van imaginaire en narratieve exposure waarbij de gebeurtenissen in hun context worden besproken.


Start met psycho-educatie

Het verbinden van traumaherinneringen en contextherinneringen zorgt voor integratie van de traumaherinneringen in het biografisch geheugen. De behandeling start met uitgebreide psycho-educatie en van iedere bijeenkomst wordt een verslag opgesteld. Met het afronden van de therapie worden de verslagen aan de cliënt overhandigd en bieden ze de functie van getuigenis. Deze getuigenis helpt de cliënt betekenis te geven aan wat hij of zij heeft meegemaakt en kan ook tot (meer) erkenning en begrip in de omgeving van de cliënt leiden.

In de NET-opleiding leert de deelnemer:

 • de theoretische kennis van de NET en het behandelprotocol
 • de basisregels van psycho-educatie
 • de principes van het leggen en het uitvoeren van de levenslijn
 • de principes van narratieve exposure het uitvoeren hiervan
 • de NET-verslaglegging: uitgangspunten en opstellen eindverslag

Voor het afronden van de opleiding en het verkrijgen van een bewijs van deelname moet de deelnemer:

 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 3 voldoende hebben gemaakt
 • 90% aanwezig zijn geweest

Wie kan de NET-opleiding volgen?

Big-geregistreerde professionals:

 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling 
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken

Vervolgmogelijkheden 

Supervisie NET

Na het afronden van de NET-opleiding werken big-geregistreerde professionals onder leiding van een ervaren NET-behandelaar aan NET-vaardigheden. Lees meer over NET supervisie.

KIDNET

De 1-daagse KIDNET-opleiding is een verdieping van de NET-opleiding. De deelnemer leert het KIDNET-protocol toepassen in de behandeling van kinderen en adolescenten met PTSS, waarbij sprake is van meervoudige traumatisering.

Literatuur 

Literatuur: Levensverhalen en psychotrauma (herziening) (Ruud Jongedijk, Uitgeverij Boom) ISBN 9789024431021.

 

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

Accreditatie

 • VGCt
 • NVP  
 • FGzPt   
 • VEN 
 • NIP  
 • VSR 
 • NVvP 
 • Kwaliteitsregister V&V  
 • NtVP (verdiepingsmodule 4)

Locatie

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org