Colofon

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ARQ. 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ARQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. ARQ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Het beeldmateriaal op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Fotografie onder meer ANP en Shutterstock. Er is getracht om, indien gewenst, duidelijk de bron te vermelden. Mocht u toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan contact met ons op. 

Redactie: ARQ communicatie 
© www.arq.org, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum


 

 

Neem direct contact op

Vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website?

Locatie