Oorlog en trauma

Ondertitel

Steun voor oorlogsgetroffenen en de generaties erna

Oorlog heeft een enorme impact op individuen en de samenleving als geheel. Mensen die oorlog of geweld hebben meegemaakt, kunnen hier psychische klachten aan over houden. Soms ontwikkelen ook de kinderen van oorlogsgetroffenen psychische klachten. ARQ beschikt over specialistische kennis en ervaring om deze mensen effectief te ondersteunen in hun herstel.

Getroffenen WO2 

Getroffenen van de Tweede Wereldoorlog zijn mensen die hebben geleden onder de Duitse bezetting in Europa, de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië of elders ter wereld. Deze patiëntgroep heeft psychische klachten opgelopen als gevolg van traumatische ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog.   

Een groot deel van de getroffenen die nu nog in leven zijn, was heel jong tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ingrijpende gebeurtenissen kunnen daardoor een bepalende invloed hebben gehad op de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.  

Traumaklachten op latere leeftijd

Sommige getroffenen kregen kort na de oorlog klachten, bij anderen kwamen de klachten pas op latere leeftijd. Deze klachten traden bijvoorbeeld voor het eerst op of verergerden na een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Bijvoorbeeld het overlijden van een partner of een scheiding of pensionering.

Getroffenen van WO2 kampen met verscheidene klachten, zoals nachtmerries, herbelevingen, grote prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen en relationele problemen. Ook kan men last hebben van depressieve buien, schuld- en schaamtegevoelens en lichamelijke klachten. Getroffenen van WO2 kunnen bij ARQ Centrum'45 terecht voor behandeling.

"Tijdens de behandeling heb ik geleerd mezelf te uiten, dat is belangrijk voor mij"

- Reactie van een patiënt

Naoorlogse generatie  

De naoorlogse generatie bestaat uit mensen van wie minstens één ouder tijdens WO2 getraumatiseerd is geraakt. Binnen de naoorlogse generatie onderscheiden we de volgende groepen: 

  • De Joodse en Indische naoorlogse generatie; 
  • De kinderen van verzetsouders en kinderen van burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog; 
  • De kinderen van wie de ouders op een andere indringende manier betrokken zijn geweest bij de Tweede Wereldoorlog; 
  • Kinderen van wie de ouders, al dan niet vrijwillig, tijdens WO2 hebben samengewerkt met de vijand. Dit noemen we kinderen van ‘foute’ ouders. 

Trauma van ouders werkt door op kinderen

Mensen uit de naoorlogse generatie zijn zelf niet blootgesteld aan georganiseerd geweld tijdens WO2. Toch kunnen ze psychische klachten ontwikkelen, ook op latere leeftijd. ​​​​​De traumatische ervaringen van de ouders kunnen invloed hebben gehad op de opvoeding. Dan kan er sprake zijn van intergenerationeel trauma, waarbij het trauma van de ouders impact heeft op de kinderen. In sommige gezinnen ging alle aandacht uit naar de oorlogservaringen van de ouders. In andere gezinnen heerste er juist een sfeer van zwijgen en geheimhouding.

“Soms lijkt het alsof ik er zelf bij ben geweest, zoveel weet ik over de oorlogsjaren”

- Reactie van een patiënt

Als gevolg hiervan hebben mensen uit de naoorlogse generatie meestal niet goed geleerd wat hun eigen behoeften zijn. Vaak zijn ze extreem loyaal en waakzaam, beschikken ze over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ervaren ze een grote prestatiedruk. Ook kunnen ze schuld en schaamte voelen en moeite hebben om met hun eigen boosheid om te gaan. Daarnaast kan de naoorlogse generatie moeite hebben met het ontwikkelen van een eigen identiteit of het aangaan van nieuwe intieme relaties. 

Het doel van de behandeling bij ARQ Centrum'45 is dat patiënten beter gaan functioneren in het gezin, op het werk of in een andere sociale omgeving. Patiënten krijgen inzicht in wat er nu misloopt, waarom het misloopt en hoe ze daar zelf verandering in kunnen brengen. Aan het einde van de behandeling kunnen patiënten beter omgaan met de problemen die spelen.

Behoefte aan consultatie?

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in direct contact met een van de ARQ-experts.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder