Traumatische rouw (BEP-TG)

2-daagse opleiding voor diagnostiek en behandeling van traumatische rouw

Behandeling van traumatische rouw bestaat vaak uit een combinatie van rouwgerichte exposure, betekenisgeving (cognitieve therapie) en activering. In de 2-daagse opleiding Traumatische rouw maken de deelnemers kennis met diagnostiek en behandeling van traumatische rouw en worden diverse behandelinterventies praktisch geoefend.

Traumatische rouw ontstaat als het verlies van een dierbare aanleiding geeft tot langdurige psychische klachten en beperkingen in het functioneren. In de DSM-5 is de persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) opgenomen. Naast PCRS kan sprake zijn van PTSS, met name als een dierbare door gewelddadige omstandigheden is omgekomen. Ook kunnen nabestaanden klachten ontwikkelen die passen bij depressie. De opleiding biedt handvatten voor het werken met deze problematiek.

Ook wordt aandacht besteed aan cultuursensitieve diagnostiek, omdat rouw in verschillende culturen verschillende uitingsvormen heeft. Betekenisgeving kan cultuursensitief worden ondersteund door verschillende vormen van symbolische interactie met de overledene, zoals een doorlopende brief, imaginair gesprek met de overledene en een afscheidsritueel.

Afhankelijk van het aanvangsniveau kunnen deelnemers na de opleiding de diagnostische- en behandelvaardigheden inzetten in de praktijk. Deelnemers die BEPP-therapeut zijn kunnen na de opleiding BEP-TG toepassen (BEPP voor traumatische rouw).

In de opleiding Traumatische rouw leert de deelnemer:

 • Het toepassen van klinische diagnostiek van PCRS, PTSS en depressie na verlies van een dierbare
 • Het toepassen van gestandaardiseerde diagnostiek van PCRS met de Traumatic Grief Inventory – Self Report
 • Culturele omgang met verlies en rouw in kaart te brengen
 • Het toepassen van verschillende vormen van rouwgerichte exposure en schrijfopdrachten
 • Het toepassen van ondersteunende interventies die betekenis kunnen geven, zoals cognitieve therapie, graduele activering, imaginair gesprek met de overledene en een afscheidsritueel

Om de opleiding te kunnen afronden moet de deelnemer:

 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 2 voldoende hebben gemaakt

Wie kunnen er deelnemen aan de opleiding Traumatische rouw?

 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling 
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

Accreditatie

 • NVvP 
 • VEN 
 • VEN 
 • FGzPt
 • VSR 
 • VGCt 
 • NtVP (verdiepingsmodule)

Locatie

Kosten

Kosten

 

 

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org