Toolkit herdenken na rampen

Praktische informatie en hulpmiddelen om een herdenking te organiseren

Na een ramp leggen mensen vaak binnen een paar uur bloemen, kaarsen en knuffels neer. Er is duidelijk behoefte aan een herdenking. Maar wie is daar verantwoordelijk voor? Welke vorm moet de herdenking krijgen? En wat is daarvoor nodig? Deze ARQ toolkit begeleidt u van a tot z in het proces. 

De organisatie van een herdenking bestaat uit 3 stappen: de opdracht uitwerken, een verhaal maken en de herdenking uitvoeren. Per stap vindt u informatie en tips. Met behulp van handige formats en checklists kunt u eenvoudig en snel de verschillende stappen doorlopen.
 

 1. De opdracht
  Het is belangrijk om voorafgaand aan het organiseren van de bijeenkomst stil te staan bij de inhoudelijke en praktische uitgangspunten. In de toolkit leest u waarom dit belangrijk is en aan welke uitgangspunten u kunt denken.
   
 2. Het verhaal
  Het maken van een verhaal helpt bij het invullen van de toespraken, muziek, beelden, rituelen en bij de inrichting en aankleding van de zaal. In de toolkit leest u hoe u het verhaal maakt en wat erin moet staan. 
   
 3. De uitvoering
  De laatste stap, de uitvoering, is verreweg het meeste werk. Het is belangrijk dat de organisatoren:  
   
  • de inhoud van het programma vormgeven
  • bijdragen aan een fijne ontmoeting tussen lotgenoten
  • een geschikte locatie vinden en ontvangst en logistiek regelen
  • tijdig, regelmatig en zorgvuldig communiceren 

Wie kunnen de toolkit gebruiken?

Teams die getroffenen ondersteunen en een herdenkingsbijeenkomst organiseren kunnen deze toolkit gebruiken om het proces te starten en te doorlopen. De Rijksoverheid maakt ook gebruik van deze toolkit. Als aanvulling hierop gebruikt de Rijksoverheid een toolkit voor aspecten die horen bij een herdenking georganiseerd vanuit de overheid. 

Organiseert u een herdenkingsbijeenkomst en kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken? Gebruik deze toolkit 'Herdenken na rampen' en bespaar tijd, geld en energie. 

Met dank aan

Deze toolkit is tot stand gekomen in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.