ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises

Kennisleider op het gebied van psychosociale hulp bij rampen en crises

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises is hét landelijke expertisecentrum voor psychosociale hulp bij rampen en crises. In de afgelopen 20 jaar waren we betrokken bij alle grote rampen en crises. Van de Bijlmerramp en de vliegramp met MH17 tot de coronacrisis.

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises optimaliseert psychosociale ondersteuning en zorg bij rampen en crises. Zoals bij de Bijlmerramp, de cafébrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede, de vliegramp met MH17, het ongeluk met de Stint, het schietincident in Utrecht en de coronacrisis. Hiervoor ontwikkelen we kennis, delen we kennis, adviseren en ondersteunen we professionals en ontwikkelen we laagdrempelige psychosociale hulp.
 

Waar kennis en praktijk elkaar ontmoeten

We werken nauw samen met ARQ IVP en koppelen daarmee de praktijkervaring van psychologen en crisisadviseurs aan onze kennis. Dankzij deze unieke verbinding hebben we altijd evidence-based expertise beschikbaar rond complexe en specifieke vraagstukken. 

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises is er in de eerste plaats voor organisaties. We zijn een betrouwbare, benaderbare en professionele sparringpartner voor:

 • overheden
 • GGD’en
 • geüniformeerde diensten
 • diverse andere organisaties

In de tweede plaats zijn we er ook voor de maatschappij als geheel om iedereen die betrokken is bij een ramp of crisis psychosociale hulp te bieden. 

"Het verbinden van getroffenen, praktijk, beleid en onderzoek is essentieel om mensen goed te horen en helpen na ingrijpende gebeurtenissen"

- Joris Haagen, senior onderzoeker en beleidsadviseur

Kennis ontwikkelen

We doen (wetenschappelijk) onderzoek en trekken lessen uit eerdere rampen en crises, waarmee we kennis ontwikkelen over:

 • behoeften en problemen van mensen na een ramp of crisis
 • knelpunten in de hulpverlening na een ramp of crisis
 • de ideale vorm en inhoud van ondersteunende diensten

Kennis delen met organisaties en hulpverleners

De kennis die we opdoen bundelen we in beleidsstukken, zoals richtlijnen en toolkits, of in publicaties, zoals onderzoeksrapporten. Deze stukken delen we met organisaties en hulpverleners die zich bezighouden met preventie, de voorbereiding in de voorfase en de zorg voor getroffenen in de acute fase en nafase.  

Professionals adviseren en ondersteunen

Met de kennis die we in huis hebben, adviseren en ondersteunen we organisaties en overheden op het gebied van psychosociale zorg en veiligheid. Dit vinden we belangrijk, want hoe deze professionals reageren op schokkende gebeurtenissen, heeft veel invloed op de nasleep voor betrokkenen en onze maatschappij. We:

 • beantwoorden hun vragen
 • helpen bij dilemma’s die spelen
 • helpen bij het opstellen van brieven en nazorgplannen
 • denken mee over het informeren van getroffenen

Laagdrempelige psychosociale hulp ontwikkelen

Ook ontwikkelen we op basis van onze kennis laagdrempelige psychosociale hulp en bewaken en verbeteren we de kwaliteit ervan. Ook al kunnen de meeste mensen zelfstandig omgaan met de gevolgen van een ramp of crisis: laagdrempelige hulp, zoals de Zelfscreeners of collegiale opvangsystemen, versterkt die zelfredzaamheid.


De rol van veerkracht

Optimale psychosociale ondersteuning bij rampen en crises hangt altijd samen met de veerkracht van getroffenen. Veerkracht ontstaat tenslotte uit een balans tussen dat wat stress geeft, de ramp of crisis, en de hulpbronnen die getroffenen daarbij hebben, zoals steun uit de omgeving.

Daarom helpen we getroffenen, naasten, hulpverleners en overheden bij het signaleren wanneer de hulpbronnen niet meer voldoende zijn om met de situatie om te gaan. In het verlengde daarvan borgen we tijdige en juiste doorverwijzing en versterken we voortdurend de veerkracht van getroffenen tijdens het zorgtraject.

Neem direct contact op

Locatie