Narratieve Exposure Therapie voor kinderen (KIDNET)

4-daagse opleiding voor het leren toepassen van KIDNET als behandelvorm

KIDNET is een behandeling die is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die meerdere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Met behulp van imaginaire- en narratieve exposure worden traumatische ervaringen van het kind/de adolescent geïntegreerd met mooie gebeurtenissen. KIDNET is de kindervariant van de Narratieve Exposure Therapie (NET). 

Bij KIDNET legt het kind samen met de therapeut een levenslijn neer. De levenslijn bestaat uit bloemen (mooie en fijne gebeurtenissen) en stenen (traumatische gebeurtenissen). Vervolgens bespreekt het kind samen met de therapeut in detail en in chronologische volgorde, al deze belangrijke gebeurtenissen uit zijn of haar leven. Het doel is om de veelal gefragmenteerde verslagen van de traumatische ervaringen om te zetten in een samenhangende levensgeschiedenis. In deze kindvriendelijke versie van de narratieve exposure therapie zijn diverse creatieve elementen opgenomen.

Wanneer het kind vertelt over de traumatische stresservaringen, vraagt de therapeut uitvoerig naar emoties, cognities, zintuigelijke informatie en fysiologische reacties in het verleden en ook in het heden. Van elke gebeurtenis wordt een verslag geschreven. Aan het einde van de therapie krijgt het kind op papier het levensverhaal mee.

4-daagse KIDNET opleiding

In deze gecombineerde NET-KIDNET opleiding leert de deelnemer de basis van de NET behandelmethode toepassen en meer specifiek de KIDNET voor behandeling van kinderen en jongeren. De deelnemer leert: 

 • de theoretische kennis van NET/KIDNET en het behandelprotocol
 • de basisregels van psycho-educatie (bij kinderen)
 • de principes van het leggen en het uitvoeren van de levenslijn met kinderen en jeugdigen met behulp van creatieve elementen
 • de principes van narratieve exposure en het uitvoeren hiervan
 • de wijze van NET verslaglegging: uitgangspunten en opstellen eindverslag
 • over de betrokkenheid van ouders en over specifieke aandachtspunten in het werken met kinderen.
 • over de therapeutische relatie met gevluchte kinderen en kinderen waarbij sprake is van cumulatieve traumatisering

Voor het afronden van de opleiding en het verkrijgen van een bewijs van deelname moet de deelnemer:

 • video-opnames laten zien die voldoen aan gestelde criteria
 • in voldoende mate casuïstiek in de opleiding meebrengen
 • de toets op dag 3 voldoende hebben gemaakt
 • 90% aanwezig zijn geweest

Wie kan de KIDNET-opleiding volgen?

Big-geregistreerde professionals:

 • psychiaters/artsen
 • psychotherapeuten
 • klinisch psychologen
 • gezondheidszorg psychologen
 • verpleegkundig specialisten
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

Om mee te kunnen doen aan de opleiding, is het voorwaarde dat de deelnemer:

 • ervaring heeft met traumabehandeling bij kinderen en jongeren
 • kennis en ervaring heeft met exposure technieken/cognitieve gedragstherapie
 • beschikt over actuele casuïstiek om tijdens de opleiding te kunnen gebruiken

Levensverhalen en psychotrauma (herziening) (Ruud Jongedijk, Uitgeverij Boom) ISBN 9789024431021

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

Accreditatie

 • NVvP 
 • FGzPt 
 • NIP 
 • VSR 
 • VGCt 
 • VEN 
 • NVP 

Locatie

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org