Bonnie Joosten nieuwe directeur Stichting Pelita

Per 1 mei is Bonnie Joosten (1973) benoemd tot directeur van Stichting Pelita. Zij werkt sinds 2020 bij Pelita en werd vorig jaar waarnemend directeur als opvolger van Rocky Tuhuteru. Hij ging verder als strategisch adviseur.

Bonnie Joosten startte in 2020 bij Pelita als programmamanager contextgebonden en cultuursensitieve zorg. Na haar studie Culturele Maatschappelijke Vorming, werkte ze jarenlang in de reiswereld en de laatste jaren bij de Nederlandse Spoorwegen en Stichting De Gezonde Stad.

Over Stichting Pelita

Stichting Pelita is sinds 1947 een professionele welzijnsinstelling, gericht op passende zorg en welzijn voor ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië. Inmiddels horen daar ook de naoorlogse generaties bij omdat de gevolgen van (gedwongen) migratie, oorlogstrauma’s en -ervaringen ook voor hen voelbaar zijn.  

Pelita biedt aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening. De dienstverlening is ook gericht op het bevorderen van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke hulpvragen. Dit gebeurt via diverse ontmoetingsbijeenkomsten in het land. Tenslotte ondersteunt en adviseert Pelita reguliere (zorg)organisaties en instellingen op het gebied van cultuursensitieve vaardigheden.  

Publicatiedatum

Publicatiedatum