Onderzoek naar MDMA ondersteunde psychotherapie bij ARQ

Adviesrapport Staatscommissie MDMA uitgebracht

Het kabinet moet voortvarend handelen om de therapeutische toepassing van MDMA mogelijk te maken. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit het adviesrapport van de Staatscommissie MDMA dat 6 juni jl. verscheen.

In Nederland is ARQ momenteel het enige psychotraumacentrum met onderzoeksprojecten die MDMA ondersteunde psychotherapie als thema hebben. Tot dusver zijn er acht mensen behandeld door ARQ-psychiater Tijmen Bostoen en zijn collega's. 

Het effect dat MDMA op de patiënten heeft is groot, zegt Bostoen. "Je ziet dat mensen op een veel zachtere manier naar hun problemen kunnen kijken in plaats van dat ze worden overspoeld door emoties. Ze hebben minder schuldgevoelens en kunnen beter praten over wat ze hebben meegemaakt. Daardoor is er veel meer ruimte voor therapie. Het is echt een smeermiddel van psychotherapie." 

Op dit moment is bij ARQ een klinische studie voor de behandeling van therapieresistente PTSS in voorbereiding. Deze studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc).  

Zodra er meer informatie bekend is over de start van het onderzoek vermelden wij het op deze website. Aanmelden voor het onderzoek is op dit moment niet mogelijk.  

Publicatiedatum

Publicatiedatum