Handelingskader bij doxing

Handvatten in het omgaan met en handelen bij doxing

Hulpverleners met een publieke taak krijgen steeds vaker te maken met doxing. Daarbij worden hun persoonsgegevens online verspreid met als doel te intimideren, bedreigen of chanteren. Om werkgevers, leidinggevenden en medewerkers handvatten te geven in het omgaan met en het handelen bij doxing, stelde ARQ samen met de politie, brandweer en boa’s een generiek handelingskader op.

Samen met vertegenwoordigers van de politie, brandweer en boa’s organiseerden we twee focusgroepen. Deelnemers aan de focusgroepen waren voornamelijk leidinggevenden en medewerkers die het handelingskader gaan gebruiken. Maar ook juristen namen deel voor de uitwerking van nieuwe wetgeving rondom doxing en praktijkkennis. Daarnaast was de Werkgroep veilig werkgeverschap uitgenodigd om deel te nemen.

 

Concept handelingskader bij doxing

De eerste focusgroep bracht personen samen die het handelingskader gaan gebruiken en had als doel om hun behoeften in kaart te brengen, thema’s te selecteren die van belang zijn voor het opstellen van het handelingskader en overeenstemming te bereiken over wat behulpzame aanbevelingen zijn. Na de eerste focusgroep werd een concept handelingskader opgesteld. Tijdens de tweede focusgroep gaf de gebruikersgroep feedback met het oog op bruikbaarheid in de praktijk.

 

Verbetering preventie en zorg bij doxing

Het handelingskader dat uit de focusgroepen voortvloeide geeft een beschrijving op generiek niveau, waarna iedere werkgever de elementen kan vertalen naar de specifieke situatie van de eigen organisatie. Met als doel dat psychosociale ondersteuning op het gebied van preventie, zorg en nazorg bij doxing verbetert en daarmee de impact van doxing vermindert.

Download handelingskader doxing

Het handelingskader doxing is een handreiking met handvatten voor werkgevers om de impact op medewerkers te verminderen

Status
afgerond
Beginjaar
2023
Eindjaar
2023

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Fieke Bruggeman-Everts

Opdrachtgever(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op