ARQ IVP

Psychosociale ondersteuning vóór, tijdens en na ingrijpende gebeurtenissen op het werk

Stressvolle situaties, grensoverschrijdend gedrag, bedreiging of ernstige incidenten kunnen leiden tot spanningen en de balans verstoren. Als uw medewerkers in aanraking komen met zo’n ingrijpende gebeurtenis, doet dit een beroep op hun veerkracht. U kunt hen hierin ondersteunen en wij dragen daar, met onze diensten, graag aan bij.

ARQ IVP ondersteunt en traint organisaties en medewerkers in het omgaan met schokkende gebeurtenissen op het werk, vóór, tijdens en nadat deze plaatsvinden. Ook als uw medewerkers langdurig onder stressvolle omstandigheden werken, kunt u bij ons terecht. We bieden al onze diensten aan in heel Nederland. Er is een landelijk ZZP-netwerk waardoor iedereen in de buurt van thuis behandeld kan worden met de kwaliteit van ARQ IVP.

Onze preventieve diensten richten zich op stresshantering en op het versterken van de veerkracht van uw medewerkers. Is er acuut ondersteuning nodig in uw organisatie? Dan zorgen we 24/7 voor crisisopvang. Dat kan zowel individueel als in groepsverband. We spelen ook een rol in de nazorg bij crisissituaties en calamiteiten. Bij aanhoudende stressklachten of PTSS bieden we behandeling.

 

Voor wie zijn we er?

Onze klanten komen veelal uit branches waar een groot risico bestaat dat medewerkers iets ingrijpends meemaken. Onder iets ingrijpends verstaan we situaties met agressie, ongevallen, rampen, hoge stress of dreigende escalatie. Hierin hebben we al honderden organisaties en mensen ondersteund, waaronder:

  • geüniformeerde beroepen
  • openbaar bestuur: OM, gemeenten en andere overheidsinstanties
  • zorginstellingen
  • vervoersorganisaties
  • retailorganisaties
  • veiligheidsregio’s
  • mediabedrijven

 

Ons aanbod (stapsgewijs inzetbaar)

De meeste mensen zijn veerkrachtig en komen er met steun van hun directe omgeving weer bovenop als ze iets schokkends meemaken. We vinden het daarom belangrijk om niet onnodig in te grijpen en werken vanuit het principe: zo min mogelijk, maar zo veel als nodig. Dit doen we met ‘stepped care’. Dat wil zeggen dat onze diensten stapsgewijs inzetbaar zijn: vóór, tijdens en na een ingrijpende gebeurtenis. Ons aanbod bestaat uit:

Waar kennis en praktijk elkaar ontmoeten

We werken nauw samen met ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en koppelen daarmee onze praktijkervaring aan de kennis van onderzoekers en beleidsadviseurs. Dankzij deze unieke verbinding kunnen we naast onze jarenlange ervaring ook putten uit wetenschappelijke inzichten en beleidsvorming om u de beste psychosociale zorg te bieden.

Zorg voor medewerker aanvragen

Wilt u zorg aanvragen voor een medewerker? Lees wat de mogelijkheden zijn en hoe u de medewerker hiervoor kunt aanmelden. 

Geschiedenis

Het Instituut voor Psychotrauma (IVP) werd in 1985 opgericht in Utrecht door Rolf Kleber. De aanleiding was een artikel over verkeersslachtoffers en overvallen bankbediendes, dat zijn moeder hem toestuurde. Als psycholoog en onderzoeker met een specialisatie in psychotrauma, vond hij dit reuze interessant. Zelfs zo interessant dat hij collega-psychotherapeut, Danny Brom, erbij betrok. Op projectbasis voerden ze onderzoek uit en ondersteunden ze deze getroffenen in de nazorg. Rolf en Danny waren pioniers in het verenigen van hun expertises, onderzoek en praktijk. Dat bleek een gat in de markt en maakte de weg vrij voor een bedrijf. 

De zaken gingen goed en al snel werden de diensten uitgebreid. In 2000 ging het IVP naast onderzoek en nazorg ook crisisopvang, trainingen en opvang aanbieden. Vijf jaar later ging het IVP samenwerken met Stichting Centrum'45 (nu: ARQ Centrum'45) rondom psychotraumatologie. Dat smaakte naar meer. In 2007 had Rolf interesse in samenwerken met onderzoekers van andere psychotraumaorganisaties. Hier maakte hij zich hard voor. Met succes. Verschillende organisaties werden gebundeld en gingen verder met de toevoeging ARQ voor hun bedrijfsnaam. Het IVP werd ook onderdeel van ARQ en ging verder onder de naam ARQ IVP. 

 

Aan de slag als psycholoog?

Bent u op onze website terecht gekomen, omdat u een achtergrond heeft in psychologie? Voor ons zzp-netwerk hebben we doorlopende vacatures voor vrijgevestigd psychotraumatherapeuten en vrijgevestigd psychologen voor MCU-gesprekken. Met de juiste ervaring kunt u zich op freelancebasis aansluiten bij ons psychologennetwerk en vanuit uw eigen praktijk voor onze klanten aan de slag.

Downloads

Locatie

Contact

Meer informatie over onze trainingen of medewerkers laten deelnemen? Dat kan via:

training@arq.org
020 840 76 00

 

Wilt u meer weten over onze psychosociale dienstverlening? Dan kunt u ons bereiken via:

hulpverlening@arq.org
020 840 76 20

Klachten

Heeft u een klacht als cliënt of opdrachtgever? Meld de klacht en wij zullen ons uiterste best doen om onze dienstverlening te verbeteren.